Det seneste års tid har mange af vores medlemsvirksomheder udvist stor interesse for etablering af solcelleanlæg. Vi så det helt konkret til et meget velbesøgt arrangement på Femhøj den 27. september 2022, hvor vi blev nødt til at flytte arrangementet fra Hansen Is på grund af stor interesse.

Efterfølgende har vi fået en hel del henvendelser fra lokale virksomheder, der overvejer at etablere solcelleanlæg.

I den forbindelse lovede vi at levere en procesbeskrivelse, som I kan støtte jer til. Lettere forsinket kommer den her.

Vi kan ikke garantere, at beskrivelsen er 100 procent gældende i alle tilfælde, men se den som et støtteværktøj. Beskrivelsen er blandt andet udarbejdet sammen med virksomheden NRGreen, som også deltog på føromtalte solcellearrangement.

I bunden af denne artikel kan I finde links til NRGreen og medlemsvirksomheder i FE, som tilbyder ydelser inden for etablering af solcelleanlæg.

Webinar fra Dansk Solcelleforening

En af de mange samarbejdspartnere, vi har haft en rigtig god dialog med, er Dansk Solcelleforening.

Foreningen afholdte den 1. februar 2023 et webinar sammen med TEKNIQ Arbejdsgiverne om netop etablering af solcelleanlæg til erhverv. Vi har fået lov at dele det båndede webinar.

Webinaret er opdelt i tre videoer:

  • Status på udbygningen af solceller og potentialet for solenergi på bygninger
  • Sådan kommer du i gang, og sådan forløber et typisk solcelleprojekt
  • Økonomiens betydning, når du investerer i solceller – også i forhold til skat og afgifter

Vi deltog selv på webinaret og vil klart anbefale, at I ser det, hvis I overvejer solcelleanlæg.

I finder optagelser af webinaret her: https://solcelleforening.dk/dansk-solcelleforening/2023/01/webinar-investering-i-solceller/

Procesbeskrivelse – anlæg på bygninger

Trin Aktivitet Beskrivelse
1 Tjek, at bygningen ikke er fredet eller bevaringsværdig. Søg efter bygning i Register for fredede eller bevaringsværdige bygninger: https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm
2 Tjek lokalplanen og plangrundlag. Der kan gælde forskellige bestemmelser fra kommune til kommune.

Tjek her: https://visplaner.plandata.dk. Specielt i forhold til fredede bygninger og opførsel på mark.

3 Opdatér jer på regler generelt. I de her tider kan reglerne ændres løbende – også i den positive retning, så vær sikker på, at I er opdaterede på krav, muligheder og risici.

Gode steder at orientere sig kan f.eks. være hos Energinet og Dansk Solcelleforening. Tjek, om der er kommet nye regler eller lovgivning ift. nettoafregning efter denne proces er skrevet.

Links: Energinet og Dansk Solcelleforening.

4 Afklar, om bygningen er egnet til solceller. – Er der plads/areal nok på taget til, at det giver mening?

– Kan taget bære det nye solcelleanlæg (også hvis der f.eks. falder store mængder sne)? Vigtigt, at det er certificeret af tredjepart. (kan være væsentligt ifm. kommunal tilladelse og forsikring)

– Har taget den ”rette” vinkel og retning, så energiproduktionen er optimal, og så genskinnet ikke genererer naboer m.m.?

Er tagoverfladerne af den ene eller anden årsag ikke egnede, kan man overveje alternative løsninger på facade eller på mark.

5 Nettoafregning. Tilladelse til nettoafregning betyder reelt, at man får tilladelse til at koble sit solcelleanlæg til elnettet.

Tilsagnet gives hos Energistyrelsen.I dag tilmeldes nettoafregning til Gr. 3, som ikke kræver tilsagn, men tjek alligevel, om der er kommet nye regler eller lovgivning, efter dette er skrevet.

6 Etablering af anlægget / leverandørsøgning. Første step vil typisk være at finde den rette leverandør. Det i sig selv kan være en god udfordring på et område, som for de fleste er helt nyt.

Vi anbefaler derfor, at I dels snakker med flere leverandører og hører, hvad de hver især tilbyder og har specialiseret sig i. Derudover, at I taler med andre virksomheder, som allerede har gjort sig erfaringer med etablering af solceller, og som ikke er leverandører.

Nedenstående er tre punkter, som ofte vil være relevante ift. markedsafdækning af relevante leverandører.

1. Statiske beregninger. Er der medtaget omkostninger til eventuelle statiske beregninger? Såfremt man overstiger bagatelgrænsen, er der krav om certificeret statiker, hvilket har en vis omkostning.

2. Byggeansøgning og myndighedshåndtering. Nogle leverandører overlader dette til kunden. Det skal der bruges en del tid på, såfremt der skal byggeansøges.

3. El-installation. El-installation er et vigtigt element. Husk at tjekke, at alt er med i tilbuddet inklusive evt. nye el-tavler, nok kabel m.m.

Find evt. inspiration til leverandører på: https://solcelleforening.dk.

Bemærk: På dette tidspunkt vil mange allerede have valgt en leverandør. Det skyldes blandt andet, at mange af leverandørerne står for hele eller dele af processen herunder diverse ansøgninger og afklaringer.

7 Oprettelse ved jeres lokale netvirksomhed. En autoriseret elinstallatør på projektet skal tilmelde jeres anlæg hos den lokale netvirksomhed.
8 Nedtagning og bortskaffelse. Et vigtigt punkt, som en del glemmer, er,  hvad der skal ske med jeres anlæg, når det på et tidspunkt er udtjent.

Selvom det ligger mange år ude i fremtiden, bør I have det med i betragtningerne, fordi det vil belaste jeres grønne regnskab. I bør derfor fra starttænke den optimale løsning ind i forhold til bortskaffelse. Vores anbefaling er at spørge jeres leverandør.

I kan evt. også spørge om råd hos Elretur: www.elretur.dk

Lokale virksomheder, som arbejder med solcelleanlæg til erhverv

Nedenstående er en oversigt over medlemmer af Frederikssund Erhverv, som kan være behjælpelig i forbindelse med etablering af solcelleanlæg.

Virksomhed By Link
Bravida Skibby www.bravida.dk
El-ABC Frederikssund www.el-abc.dk
El-Dam Jægerspris www.el-dam.dk
Kaels Slangerup www.kaels.dk

 

Derudover har Frederikssund Erhverv et tæt samarbejde med NRGreen.

Hvis der er medlemsvirksomheder, der føler sig forbigået på listen ovenfor, så kontakt Kåre Rasmussen på kmr@frederikssunderhverv.dk.

Læs også vores artikel om gode råd i forbindelse med finansiering af solcelleanlæg, som vi skrev sammen med Danske Bank.