Kronprins Frederiks Bro lukker for biltrafik fra mandag den 13. marts til og med lørdag den 22. april 2023.

Lukningen sker, fordi Vejdirektoratet i løbet af 2023 og 2024 skal udføre en større renovering af Kronprins Frederiks Bro, der forbinder Frederikssund by med Hornsherred.

De lokale virksomheder, som er afhængige af kørsel over broen, skal i perioden med renovering finde alternative ruter – f.eks. ved at benytte Kronprinsesse Marys Bro i stedet.

Renoveringen af den gamle bro sker for at sikre, at broen kan holde i mange år endnu. I perioden, hvor arbejdet står på, vil kun cyklister og fodgængere kunne benytte broen.

Projektleder Jens Præst Nielsen fra Vejdirektoratet udtaler:

”Kronprins Frederiks Bro har efterhånden mere end 87 år på bagen, og så mange år slider på de tusindvis af dele, sådan en klapbro har. Faktisk ville vi gerne have været i gang med renovering af maskineriet langt tidligere, men vi valgte at vente til den nye bro – Kronprinsesse Marys Bro – stod klar for godt tre år siden. Nu skal vi gennemgå broen fra ende til anden, og vi har en forventning om, at vi med dette projekt samt en efterfølgende fuld udskiftning af brobelægningen kan forlænge broens samlede levetid med i hvert fald 30 til 35 år. Det er i sig selv en stor økonomisk gevinst, men jo også godt for klimaregnskabet, at broen holder i mange flere år frem for måske at skulle opføre en helt ny bro”.

Renoveringen af broen består blandt andet i at udskifte og opgradere en række af broklappens komponenter, så færre af dem kræver løbende vedligehold. Og arbejdet med at udskifte netop dele af maskineriet til broklapperne og systemet til låsning af broklapperne betyder, at klapperne ikke kan bære tung trafik på broen, mens arbejdet står på.

Hvornår lukkes der – og for hvem?

Vejtrafik
Perioden, hvor der er spærret for almindelig vejtrafik, vil vare fra den 13. marts 2023 til og med den 22. april 2023.

Stitrafik
I perioden fra og med den 20. februar 2023 til og med den 11. april 2023 vil den ene af de to stier være afspærret.

Der vil desuden være følgende tre aften + nætter (19:00 – 06:00), hvor broen er helt spærret:

• Aften-nat mellem den 13. marts 2023 og den 14. marts 2023
• Aften-nat mellem den 17. april 2023 og den 18. april 2023
• Aften-nat mellem den 21. april 2023 og den 22. april 2023

Sejlere
Perioden, hvor der vil være spærret for broåbninger, vil vare fra den 20. februar 2023 til og med 24. februar 2023 – og igen fra den 13. marts 2023 til og med den 14. april 2023.

Busruter

Lukningen af Kronprins Frederiks Bro vil også få indflydelse på flere lokale busruter.

De berørte buslinjer er; 230R, 65E, 313, 315, 316, 318 og 98N. Linje 313 og 98N er kun omlagt i weekenden.

  • Linje 230R kører via Lyngerup til Frederikssund og kommer ikke til Jægerspris, den vil have afgange mod Campus i morgen-myldretiden
  • Linje 65E afkortes til Frederikssund St. hvor den vender og kører tilbage af samme rute
  • Linje 315 forlænges via Lyngerup og Jægerspris.
  • Linje 316 & 318 omlægges begge via Lyngerup

Weekendændringer:

  • Linje 313 kører via Lyngerup Samkørselsplads til Frederikssund Station
  • Linje 98N kører via Lyngerup til Frederikssund og kommer ikke til Jægerspris

Mere info

Læs mere om renoveringsprojektet her.

Foto: Vejdirektoratet