Om os

Frederikssund Erhverv er sat i verden for at fremme og udvikle det lokale erhvervsliv.

Vi stræber efter at gøre Frederikssund Kommune til et sted, hvor erhvervslivet mødes med en “hvordan-kan-vi-hjælpe-dig-attitude” samtidig med, at vi profilerer vores område på positiv vis – både regionalt, nationalt og internationalt.

Vores formål er overordnet set at styrke udviklingen af erhverv, handel, turisme og kultur i hele Frederikssund Kommune.

Du kan se vores vedtægter her.

Du kan se referatet fra den seneste generalforsamling her.

Vores fokus

Vi tiltrækker virksomheder til det dejlige Fjordland, der omgiver os. Vi kæmper for at forbedre infrastrukturen og erhvervslivets øvrige rammevilkår. Vi arbejder målrettet for et stærkt samarbejde mellem uddannelserne og virksomhederne. Vi vejleder det lokale erhvervsliv samt understøtter vækst og udvikling. Vi arbejder for at tiltrække bygge- og anlægsprojekter til lokalområdet. Vi arbejder strategisk med bymidteudvikling.

Sammen med det lokale erhvervsliv griber vi nye muligheder for udvikling og vækst til gavn for både virksomheder og borgere. Det er vores ambition at være en betroet og professionel partner for alle de offentlige og private aktører, vi samarbejder med.

Du kan se vores medlemmer her og hvem vi samarbejder med her.

Uanset om du er nystartet, etableret eller tilflyttet virksomhed, får du som medlem af Frederikssund Erhverv adgang til:

Vejledning – vi hjælper dig og din virksomhed uanset udfordring og behov.

Erhvervsservice – vi har de kontakter og den knowhow, du har brug for.

Netværk – du bliver en del af Frederikssunds stærkeste erhvervsfællesskab.

Arrangementer – værdiskabende, faglige og sociale arrangementer året rundt (gratis som medlem).

Vores struktur

Frederikssund Erhverv er en selvstændig, privatdrevet erhvervsforening, der blev etableret i 2007 som bindeled mellem den kommunale forvaltning og det lokale erhvervsliv.

Vi har egen bestyrelse og sekretariat, som yder erhvervsservice og tilbyder faglige og sociale arrangementer for erhvervslivet i Frederikssund Kommune.

Medarbejderne i Frederikssund Erhverv har en solid forankring i dansk erhvervsliv med erfaringer fra bl.a. Dansk Industri, det private erhvervsliv, erhvervsfremmesystemet og den akademiske verden. Du kan møde teamet her.

Frederikssund Erhverv er det lokale erhvervslivs talerør over for de beslutningstagere, som har indflydelse på erhvervslivets rammevilkår – kommunalt, regionalt og nationalt. Vi har et tæt og velfungerende samarbejde med Frederikssund Kommune, som også sidder på to af bestyrelsespladserne i Frederikssund Erhverv – de øvrige ni beklædes af virksomhedsledere. Du kan møde bestyrelsen her.

Vores logo

Frederikssund Erhvervs logo kræver måske en kort forklaring. Den får du herunder.

Vores logo er en femtakket stjerne – inspireret af den såkaldte pentahelix-model. Stjernens takker repræsenterer vores ‘stakeholderunivers’ – eller med andre ord de fem dimensioner, vi bevæger os i og samarbejder med:

Den offentlige sektor
Den private sektor
Uddannelsessektoren
Civilsamfundsaktører
Borgerne

Stjernens farver er ikke tilfældige. Den blå farve (i henholdsvis 100%, 60%, 40% og 20%) stammer fra FN’s Verdensmål 17 (Partnerskaber for handling), fordi dette verdensmål indkapsler vores overordnede indsats. Den grønne farve er fra FN’s Verdensmål 13 (Klimaindsats), da dette har markant fokus for os nu og i fremtiden.

Du kan læse mere om vores arbejde med FN’s Verdensmål her.

Sådan er vi finansieret

Frederikssund Erhverv finansieres af et kommunalt bidrag, der forhandles årligt i form af en resultatkontrakt. Samtidig rejser Frederikssund Erhverv en stor del af finansieringen i form af kontingentindtægter fra medlemsvirksomhederne samt deltagelse i lokale, regionale og nationale udviklingsprojekter.