Torsdag eftermiddag lagde MakerVærket på Campus Frederikssund lokaler til det første DanmarksMakerskab nogensinde.

Syv grupper bestående af STX-elever præsenterede deres innovative løsninger på forskellige virksomhedscases foran et publikum bestående af andre gymnasieelever og et udvalgt dommerpanel.

Gode og iderige løsninger

En af dagens dommere var Ole Stahl fra Topsoe. Han var imponeret over elevernes løsninger.

”Jeg synes generelt, at det var syv rigtig gode løsninger på de stillede cases, som de unge var kommet frem til. Der var faglighed bag, og de var velforberedte. Jeg tror, at der ligger et stort potentiale i at få integreret Maker-kulturen og rigtige virksomhedscases endnu tættere ind i STX og i ungdomsuddannelserne i det hele taget”.

Projektleder på DanmarksMakerskabet, Stine Mikkelmann fra Frederikssund Gymnasium, var efterfølgende meget tilfreds med dagens finalerunde:

”Jeg synes, at det forløb rigtig fint. Eleverne fik bevist, at STX-elever sagtens kan arbejde praksisnært, og jeg synes, at de forskellige løsninger var gennemtænkte og iderige på hver deres måde. Jeg håber, at vi kan gøre det igen til næste år, og at vi får flere gymnasier med ombord”.

Og vinderen er….

Efter præsentationsrunden, der både bestod af videopræsentation og live-pitch foran dommerne, blev der voteret blandt dommerne.

Samtidig blev stemmerne fra tilskuerne optalt, så publikumsprisen også kunne uddeles.

førstepladsen kom gruppe 4 fra Øregaard Gymnasium, hvis projekt skal være med til at tackle klimakrisen. Konkret havde vindergruppen udviklet ideen om et specialiseret rejsebureau for grønnere studieture, som skal promovere fælles togrejser frem for CO2-tunge flyrejser.

Andenpladsen blev delt af to grupper fra samme klasse på Frederikssund Gymnasium. Gruppe 5 havde udviklet en kampagne for bibliotekerne, som med humor og brug af eksisterende, kendte reklamer skal påvirke de unge til at gøre mere brug af bibliotekernes muligheder.

Gruppe 7 havde udviklet et pausekoncept til Topsoe, som bestod af en særlig ’Break Bar’ (sund myslibar) akkompagneret af gode pauseråd på indpakningen.

Publikumsprisen gik til gruppe 1 fra Frederikssund Gymnasium, der havde udviklet et koncept, hvor ældreboliger, plejehjem og børnehaver integreres i fysisk forstand med blandt andet en fælles udestue til samlende arrangementer på tværs.

Førstepræmien i DanmarksMakerskabet er 5.000 kroners tilskud til elevernes studenter-vogntur samt en tur for klassen i Parkteatret i Frederikssund. Andenpræmien er et gavekort til Netto på 500 kroner samt en tur for klassen i Parkteatret i Frederikssund. Gruppen, der vandt Publikumsprisen, modtog et gavekort på 1.000 kroner til Netto.

Læs mere om DanmarksMakerskabet på www.danmarksmakerskabet.dk.