Grøn strategi

Hvem henvender denne side sig til?

Siden henvender sig til ledelsen eller de ansvarlige for bæredygtighed og miljø i virksomheder, som vil i gang med at lave en strategi for grøn omstilling. Eller som er klar til at tage næste skridt.

Indholdet på siden er tænkt som inspiration og som et hjælp-til-selvhjælpsværktøj. Du er dog altid velkommen til at tage fat i os for yderligere sparring – se kontaktinfo nederst på siden.

Hvad er en grøn strategi?

En strategi for grøn omstilling adskiller sig i sin grundform ikke fra andre strategier. Man ønsker at sætte nogle mål og definere vejen til at nå dem. Strategien kan for eksempel indeholde grundlæggende elementer som:

 • formål (hvorfor lægger I strategien?)
 • målsætninger (hvilke konkrete mål vil i opnå?)
 • målgrupper (hvem henvender strategien sig mod?)
 • analyse (hvor ligger muligheder og risici, og hvordan bør I prioritere?)
 • aktiviteter (hvilke aktiviteter skal sikre, at I når målene?)

Typisk vil strategiplanen følges op af en handlingsplan. I mindre virksomheder kan handlingsplanen udfærdiges af ledelsen og i større virksomheder af de respektive afdelinger – med udgangspunkt i retningslinjer fra ledelsen.

Hvem er ansvarlig for virksomhedens grønne strategi?

Topledelsen er ansvarlig for virksomhedens grønne strategi. De skal ikke nødvendigvis stå for eksekveringen af strategien, men den skal være forankret i topledelsen, på linje med for eksempel salgsstrategien.

Det skal den dels for, at medarbejdere og omverden opfatter den som troværdig, og dels fordi den grønne strategi ikke bør stå alene, men være en understøttende del af virksomhedens overordnede forretningsstrategi – som defineres i direktionen.

Hvilke områder kan en strategi indeholde?

Strategien kan for eksempel indeholde fokus på:

 • Ressourceoptimering og -besparelser (energi, vand, affaldsgenanvendelse med mere)
 • Klima (med fokus på CO2-ekvivalenter, energioptimering med mere)
 • HR (løft af de grønne kompetencer gennem uddannelse eller ansættelser)
 • Produktudvikling (udvikling af nye grønne produkter eller videreudvikling af eksisterende)
 • Transport eller mobilitet (for eksempel elektrificering af bilpark og incitamenter for medarbejdere til at tænke grøn mobilitet)
 • De 17 verdensmål (verdensmålene kan benyttes på forskellige måder og kan reelt være platformen for jeres strategi)
 • Leverandører (hvilke krav kan/bør I stille til leverandørerne for at nå jeres mål?)
 • Kommunikation og markedsføring (hvad vil I kommunikere til hvilke målgrupper, og hvordan sikrer I troværdig kommunikation?)
 • Støttemuligheder (for eksempel til ekstern rådgivning, energioptimering, ansættelser, kompetenceløft, cirkulær økonomi, CO2-regnskab med mere). Læs eventuelt mere her.

Strategien kan desuden indeholde andre fokusområder, I som virksomhed mener er relevante for den grønne omstilling, og som er realistiske for jer at gabe over.

Roadmap – simpelt og langsigtet

Et alternativ til et større strategiarbejde kan være at lave et mere simpelt roadmap, som beskriver de hovedområder, I vil arbejde med, og hvordan I vil rykke jer på den grønne omstilling over en årrække.

Et roadmap kan også benyttes i det traditionelle strategiarbejde og er en god måde at visualisere overordnede mål for medarbejdere, kunder, investorer med flere.


Eksempel på simpelt roadmap.

De 17 Verdensmål

FN’s Verdensmål kan være en glimrende platform for arbejdet med grøn omstilling. Der findes mange forskellige tilgange til verdensmålene. Nogle mener, at man skal involvere alle 17 mål, mens de fleste udvælger få mål, som de kan relatere til deres forretning.

Verdensmålene kan være rigtig gode til at definere overordnede fokusområder og på den måde også bidrage med en anderledes tilgang til strategiarbejdet. Processen vil dog stadig involvere elementer som målsætning, analyse og aktivitetsplan.

En fordel ved at arbejde med verdensmålene er, at det er en platform, som alle efterhånden kender. Det gør arbejdet meget lettere både i strategiprocessen, og når strategien efterfølgende skal kommunikeres internt og eksternt.

Der findes en lang række gratis værktøjer til at arbejde med verdensmålene.


De 17 verdensmål.

Det grønne regnskab

CO2-regnskab, grønt regnskab, ESG-regnskab, miljøregnskab. Kært barn har mange navne.

De forskellige navne dækker typisk ikke over helt de samme ting, men de har én ting til fælles. Når man nedfælder en strategi med en række målsætninger, så bliver man også nødt til at have et regnskab til at følge op på, om man når sine mål – samt om man flytter sig i den rigtige retning over tid.

Du kan læse mere om det grønne regnskab her.

Få mere inspiration

Nedenfor kan du finde links til yderligere inspiration og værktøjer Du er velkommen til at kontakte os for hjælp med de enkelte værktøjer.

FN’s 17 Verdensmål
Siden er tiltænkt uddannelsesinstitutioner, men er rigtig fin, hvis man ønsker en letforståelig indsigt i FN’s 17 verdensmål. På siden finder man også delmål og indikatorer for de enkelte mål.

SDG Value Scan
SDG Value Scan hjælper strategideltagerne med at identificere muligheder og risici samt nye forretningsområder med FN’s 17 Verdensmål.

Bæredygtighedshjulet
Bæredygtighedshjulet kan benyttes til at identificere, hvor virksomheden er på bæredygtighedsrejsen. Spørgsmålene kan i visse tilfælde med fordel tilpasses til den specifikke virksomhed, men hjulet er godt som dialogværktøj. Som det ligger i titlen, omhandler værktøjet hele bæredygtighedstemaet og ikke kun miljødelen.

Kontakt os

Hos Frederikssund Erhverv er Kåre M. Rasmussen klar til at guide dig videre og svare på generelle spørgsmål. Du finder kontaktinfo herunder:

Kåre M. Rasmussen
Mail: kmr@frederikssunderhverv.dk
Telefon: 22433597