Teknisk direktør-netværk

Som produktionsteknisk leder i en virksomhed står man ofte alene, når der skal træffes beslutninger om drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg eller planlægning og kvalitetskontrol af produktionen.

Netværket for tekniske direktører skaber et fortroligt forum, hvor medlemmerne kan vende udfordringer, løse problemer og se muligheder sammen igennem erfaringsudveksling. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af netværkets medlemmer.

Målgruppen for netværket er tekniske chefer/direktører i Frederikssund Erhvervs medlemskreds.

Der afholdes fire møder om året i netværket. Møderne afholdes på skift hos netværkets medlemmer. Netværket har også en stærk social dimension, hvorfor alle møder indledes med en frokost.

Få mere information om Teknisk direktør-netværket

Hvis du ønsker mere information om netværket for tekniske direktører – og om dine muligheder for at deltage – kan du kontakte projektleder Pernille Krogh.