HR-netværk

HR-netværket er for dig, der ønsker nye input og er indstillet på at erfaringsudveksle og dele viden om alle facetter af HR-disciplinen.

Emnerne i netværket tager afsæt i de deltagende virksomheders behov, hvor formålet er at etablere et rum for sparring og inspiration, idet personer i HR-funktioner ofte sidder meget alene med opgaven i egen organisation.

Målgruppen for netværket er HR-ansvarlige og/eller HR-medarbejdere blandt Frederikssund Erhvervs medlemmer, som interesserer sig for udviklingen i HR-funktionen.

Der afholdes fire møder årligt. Møderne afholdes på skift hos netværkets medlemmer. Netværket har også en stærk social dimension, hvorfor alle møder indledes med en frokost.

Få mere at vide om HR-netværket

Hvis du ønsker mere information om HR-netværket – og om dine muligheder for at deltage – kan du kontakte projektleder Pernille Krogh.