Interessevaretagelse

I Frederikssund Erhverv arbejder vi aktivt med interessevaretagelse. Arbejdet udgør en vigtig del af vores samlede indsats for erhvervslivet i Frederikssund Kommune.

Vi er de lokale virksomheders talerør, uanset om de befinder sig i Frederikssund, Skibby, Jægerspris eller Slangerup. Vi involverer os i relevante sager på både nationalt og lokalpolitisk niveau. Det gør vi gennem aktiviteter, der på kort og langt sigt styrker erhvervslivets vækstvilkår og muligheder – og som udbreder kendskabet til vores lokalområde uden for kommunens grænser.

Interessevaretagelse er altså aktiviteter, der både skal højne virksomhedernes tilfredshed med den kommunale indsats for erhvervslivet og samtidig skal styrke kommunens image, således at flere virksomheder og borgere ser mulighederne i at etablere sig i vores kommune.

Vores aktuelle fokusområder finder du herunder.

Bymidteudvikling

EnergiPartnerskab Frederikssund

Erhvervsudvikling i Vinge

Kvalificeret arbejdskraft