Grøn kommunikation

Hvem henvender denne side sig til?

Siden henvender sig til virksomheder, som mangler inspiration til at komme i gang med at kommunikere deres tiltag inden for grøn omstilling eller bæredygtighed.

Derudover er der info til dem, som er i tvivl om, hvad man må kommunikere og derfor måske holder sig tilbage.

Hvorfor kommunikere grønne tiltag?

I skal kommunikere jeres grønne tiltag, fordi:

 • det kan give jer en konkurrencefordel i et marked, hvor både forbrugere og virksomheder stiller krav til leverandørerne om grøn omstilling.
 • mange medarbejderne er stolte, når deres arbejdsplads tager ansvar.
 • nye og interessante samarbejdspartnere kan få øjnene op for jer.
 • det kan inspirere andre. Den grønne omstilling er en fælles opgave.

Hvem skal I kommunikere til?

Interne målgrupper:

• De overbeviste medarbejdere (dem, som forventer, at I arbejder med grøn omstilling, og hvor grøn omstilling fremmer medarbejderloyalitet).
• De ikke-overbeviste medarbejdere (dem, som synes, det er noget pjat eller måske endda føler sig truede af de nye tiltag. De skal involveres og bekræftes i, at det er en mulighed, ikke en trussel. De skal selv bidrage med det, de er eksperter i).

Eksterne målgrupper:

• Kunder og potentielle kunder (fordi grøn omstilling kan være en konkurrencefordel).
• Ejerkredsen, investorer og lignende (fordi de naturligvis forventer, at nye tiltag kommunikeres til dem, og fordi de bør være aktive medspillere).
• Potentielle medarbejdere (bæredygtighed er et parameter, der kan gøre en forskel ifm. jobsøgningen).
• Lokalsamfundet (grøn omstilling er godt både globalt og lokalt).
• Pressen (fordi det kan være god PR og give inspiration til andre).
• Politikerne (fordi grøn omstilling bør være en ”team effort” mellem erhvervsliv og politikere).

Hvad skal man kommunikere?

Først og fremmest skal man kommunikere nyheder og tiltag, som er relevante og troværdige.

Der er lige så mange muligheder, som der er grønne tiltag. Det kan for eksempel være være grønne visioner og fremtidsplaner, nye grønne produkter eller produktudvikling af eksisterende, nye ”grønne” medarbejdere eller videreuddannelse af eksisterende, fremdrift på grønne projekter og så videre. Og så selvfølgelig successerne.

Mange virksomheder vil gerne gå lidt under radaren, men på denne side har I fået en række argumenter for, hvorfor det kan være en rigtig god ide at bruge ressourcer på at kommunikere grønne tiltag.

Greenwashing – hvordan I ikke skal kommunikere

Greenwashing er, når man prøver at fremstå mere bæredygtig, end man er. Udover at man risikerer at miste troværdighed blandt kunder og andre interessenter, er det rent faktisk ulovligt.

Forbrugerombudsmanden har udgivet en kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring, som vi vil anbefale, at I læser. Vi har samlet nogle af de vigtigste pointer nedenfor. Med dem – og almindelig sund fornuft – kommer I langt.

 1. Markedsføringen må ikke være vildledende, og faktiske oplysninger skal kunne dokumenteres.
 2. Der skelnes mellem generelle og konkrete udsagn (et generelt udsagn er f.eks. ”miljøvenligt”, som bliver brugt i flæng uden nødvendigvis at være specielt ”venligt”. Så pas på med generelle udtryk og sørg altid for, at udsagn kan dokumenteres).
 3. Produkter mærket med officielle økomærker (f.eks. Svanemærket) må gerne kaldes ‘mere miljørigtige’ eller lignende.
 4. Miljøudsagn skal løbende opdateres, så de afspejler den nuværende situation (hvis et produkt, man har kaldt ”mere miljørigtigt”, på et tidspunkt blot afspejler standarden i markedet, må man ikke længere bruge betegnelsen).
 5. Husk at begrebet ”bæredygtigt” dækker bredt (sociale, miljømæssige og økonomiske), så det er reelt ikke nok, at det bare er miljørigtigt for at være bæredygtigt.
 6. Hvis I er i tvivl, så lad være med at bruge termerne ”bæredygtigt”, ”miljørigtigt”, ”grønt” og så videre, men forklar i stedet fordelene helt faktuelt. Hvordan gør produktet/ydelsen en forskel for miljø eller klima?
 7. Helhedsindtryk kan også være vildledende. Hvis I for eksempel benytter et kløver som logo, hvor der står ”CO2” inden i, så indikerer I ifølge Ombudsmanden, at I har et CO2-neutralt brand. Og så skal I kunne dokumentere det.

Kontakt os, hvis I er i tvivl.

Lav en kommunikationsplan

Fordelen ved at have en plan for, hvornår man skal kommunikere sine tiltag, er, at man i god tid får tænkt kommunikation, målgrupper, udsendelsestidspunkter med mere ind i arbejdsflowet.

Uden en plan med fastsatte deadlines er der risiko for, at de gode intentioner løber ud i sandet.

Der er 100 forskellige måder at lave en kommunikationsplan eller redaktionel kalender på. Her har vi blot lavet et fuldstændig lavpraktisk skabeloneksempel til inspiration.

Tema Målgruppe Kanal Deadline Ansvarlig
Ny grøn strategi Medarbejdere Fællesmøde + mailserie 28/5 Adm. dir.
Nyt grønt projekt Nærområde + kunder Presse + nyhedsbrev + SoMe + FE 1/7 Produktion + kommunikation
Ny grøn medarbejder Medarbejdere + kunder Mail + nyhedsbrev + SoMe 15/7 HR + kommunikation
Grønt event m. nye partnere Kunder Direct mails + nyhedsbrev + SoMe 1/8 Administration + kommunikation

Få yderligere inspiration

Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring
Kvikguiden er tiltænkt virksomheder, som er i tvivl om, hvorvidt de formulerer deres grønne budskaber inden for lovens rammer. Kvikguiden er udviklet af forbrugerombudsmanden.

Kontakt os

Hos Frederikssund Erhverv er Kåre M. Rasmussen klar til at guide dig videre og svare på generelle spørgsmål. Du finder kontaktinfo herunder:

Kåre M. Rasmussen
Mail: kmr@frederikssunderhverv.dk
Telefon: 22433597