Kvalificeret arbejdskraft

I Frederikssund Erhverv arbejder vi struktureret med at sikre relevant arbejdskraft til erhvervslivet og sætte fokus på de kompetencer, der vil blive efterspurgt på fremtidens arbejdsmarked.

Sammen med Frederikssund Kommune arbejder vi på at videreudvikle og italesætte vores område som et attraktivt sted at drive virksomhed, tage en uddannelse, gøre karriere og bosætte sig.

Gratis sparring og vejledning via ArbejdskraftAlliancen

Frederikssund Erhverv er en del af ArbejdskraftAlliancen, der er et samarbejde mellem otte sjællandske kommuner.

Via samarbejdet kan du få gratis vejledning og assistance til din virksomhed inden for rekruttering, opkvalificering, praktikpladser og medarbejdertilknytning.

Vi hjælper dig med at skabe vækst og udvikling i din virksomhed gennem adgang til kandidater, kompetenceudviklingstilbud samt studerende og elever.

ArbejdskraftAlliancen er et netværk med mere end 40 offentlige og private aktører. Samarbejdet rummer alt fra kommunale jobcentre, private rekrutteringsbureauer, regionens uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer til offentligt støttede kampagnetilbud.

Som virksomhedsejer eller HR-ansat kan du få adgang til gratis sparring og vejledning – samt hjælp til at finde relevante tilbud og løsninger på tværs af de mange aktører.

Se mere om dine muligheder på ArbejdskraftAlliancens hjemmeside.

Du kan også kontakte vores chefkonsulent Pernille Krogh, der er lokal samarbejdspartner for alliancen.