Projekter

I Frederikssund Erhverv indgår vi løbende i kortere eller længerevarende udviklingsprojekter.

Uanset om vi selv har igangsat det pågældende projekt eller ej, er afsættet for os altid efterspørgselsdrevent. Al projektarbejde sker med henblik på at skabe vækst og udvikling for virksomhederne i Frederikssund Kommune til glæde for hele lokalsamfundet.

Aktuelle projekter, vi arbejder med:

EnergiPartnerskab Frederikssund

AM-LAB ØST

Bymidtesamarbejdet

Eksempler på tidligere projekter

FUEL, som var et tre-årigt, EU-støttet uddannelsesprojekt, hvor vi tæt samarbejde med Frederikssund Kommune, uddannelsesaktørerne og de lokale virksomheder lykkedes med at hæve det lokale optag på erhvervsuddannelserne til 28,6 pct. i 2020.

Bæredygtig Bundlinje, som var et delvist EU-finansieret projekt, der gav 100 små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Region Hovedstaden mulighed for at få udviklet en grøn forretningsplan, som kunne forbedre deres energi- og ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og derved bundlinje. I Frederikssund Kommune var 15 lokale virksomheder igennem et grønt omstillingsforløb.

Copenhagen Cleantech Cluster, som havde til formål at fremme vækst og beskæftigelse inden for cleantech på Sjælland og i hovedstaden. Ved afslutningen i 2014 havde CCC skabt 1096 nye jobs, tiltrukket 12 internationale virksomheder, understøttet 126 iværksættervirksomheder og skabt 64 nye forskningssamarbejder og 38 nye virksomhedssamarbejder.