Investeringsfremme

I Frederikssund Erhverv arbejder vi med konkrete aktiviteter, der har til formål at fremme investeringer i vores nærområde.

Vores arbejde understøtter den generelle varetagelse af Frederikssund Kommunes interesser, herunder positiv italesættelse og positionering af kommunen i forhold til prioriterede indsatsområder.

Frederikssund Erhvervs investeringsfremme foregår i tæt, fortrolig dialog med offentlige myndigheder, rådgivere og private aktører.

Det ene mål med indsatsen er at tiltrække nye investeringer til Frederikssund Kommune. Det andet mål er at støtte og vejlede udenlandsk-ejede samt ikke-lokalejede virksomheder, så investeringer og arbejdspladser fastholdes og udvides lokalt.

Mere information

Hvis du vil have mere information om investeringsfremme, kan du kontakte specialrådgiver Hans Peder Wagner.