I Frederikssund Erhverv har vi udarbejdet en ny indkøbspolitik. Det har vi gjort, fordi vi har en intention om at blive grønnere på vores lille kontor i Havnegade. Vi vil med andre ord selv gøre det, som vi prædiker for andre virksomheder, nemlig at få sat gang i den grønne omstilling.

Derfor tænkte vi, at en ny indkøbspolitik måtte være et af de steder, hvor man som virksomhed virkelig kan rykke på den grønne omstilling. Med relativt få greb kan man ændre sine indkøb, så de i højere grad bliver bæredygtige.

Det har vist sig at være mere vanskeligt end som så. Og vores indledende arbejde med indkøbspolitikken har da også affødt mange debatter og forskellige dilemmaer.

Vi er ikke eksperter på dette område, men har dog en vis grundviden. Derudover har vi bare kastet os ud i det efter devisen ’trial and error’. Det vigtigste må være, at man begynder at tage stilling og agerer, hvor man kan.

Vi håber, at denne artikel kan være med til at inspirere andre.

NB: Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om processen eller have sparring om, hvordan din virksomhed kommer i gang med en grøn indkøbspolitik.

Ikke mere business as usual

Hos os i Havnegade – og sikkert hos mange andre virksomheder – er de fleste af vores indkøb bestemt ud fra parametre som vane, pris, tilgængelighed og netværk.

Med andre ord tænker vi ikke specielt meget over indkøbene, men bestiller det samme produkt igen og igen, hvis det ellers har levet op til vores krav. Men hvis man vil ændre sig – og det vil vi – og købe grønnere ind, så går denne business as usual-tilgang ikke længere.

Vi er nødt til at overveje, hvad vi køber ind og hvorfor.

Hos os startede vi med en simpel kortlægning. Helt lavpraktisk oprettede vi en liste med diverse indkøb, som er foretaget i løbet af et år. Det gav os et udgangspunkt at diskutere ud fra.

Ret hurtigt gik det dog op for os, at det begynder at blive svært, når man kommer lidt mere ned i detaljen.

Hvad er for eksempel den grønneste løsning til håndvasken – papirhåndklæder eller stofhåndklæder? Her ville de fleste nok per automatik sige stofhåndklæderne, fordi de bruges igen og igen, men hvad så når man medregner vask og transport?

Det samme gælder så noget som restordrer. Hvis man vil undgå bittesmå restordrer leveret af en kæmpe lastvogn (som vi har oplevet), er det så overhovedet muligt at fravælge hos leverandøren?

Masser af dilemmaer

Dilemmaerne herover var langt fra de eneste. Et andet eksempel er den flaskevand, vi har i vores køleskab, som vi også har diskuteret lystigt.

For er flaskevand egentlig mindre bæredygtigt end f.eks. at installere en koldtvandshane? Eller kunne et gangbart alternativ være helt at droppe koldt vand og bare tappe direkte fra hanen i køkkenet?

Vi har ikke fundet de gyldne svar på alle disse dilemmaer endnu. Vi har nogle antagelser hver især, men ofte kan det være svært at vide, hvad der er det mest bæredygtige valg.

For at blive klogere har vi besluttet at spørge vores leverandører, når vi er i tvivl. Så får vi så meget information som muligt – og dermed et bedre beslutningsgrundlag. Det vil vi også råde dig til.

Og så skal dilemmaerne og andre udfordringer i øvrigt ikke forhindre din virksomhed i at gå i gang. Det må nemlig være langt bedre at tage aktivt stilling til indkøbene end at lade stå til!

Retningslinjerne fødes

Vi valgte til sidst en mere overordnet tilgang til vores indkøbspolitik ved at formulere en simpel politik og fem enkle retningslinjer.

Politikken og retningslinjerne skal alle i organisationen følge – og de vil på sigt vil gøre os grønnere.

Vi har også fastlagt tre konkrete mål, som vi stræber efter at nå:

1. Mængden af vores samlede indkøb skal være reduceret med 20 procent i 2025.
2. 75 procent af alle indkøb skal være miljømærkede eller leve op til tilsvarende krav senest i 2025.
3. Ti procent af vores indkøb skal erstattes af alternativer som lån, leje, genbrug eller genanvendelse.

> Klik her for at se vores indkøbspolitik.

> Download ovenstående grafiske fremstilling af vores fem retningslinjer for indkøb her.

I er naturligvis meget velkomne til at lade jer inspirere af politikken og retningslinjerne!

De næste, konkrete skridt

Det hele skal jo helst ikke gå op i politikker og retningslinjer. Derfor har vi besluttet, at vi i de kommende måneder vil fokusere på tre konkrete ting, der kan gøre vores indkøb grønnere:

Flaskevand – skal vi droppe det og til fordel for hvad?

Papirhåndklæder – skal vi nøjes med almindelige håndklæder?

Restordrer – hvordan kan vi undgå at modtage små restordrer?

Tre takeaways

Vi håber, at denne artikel har vakt din interesse. På trods af udfordringerne er vi ikke i tvivl om, at der ligger et stort, grønt potentiale i at gennemgå virksomhedens indkøb og forsøge at gøre dem mere bæredygtige.

Hvis vi skulle formulere tre takeaways, så kunne de være:

Start processen op og ret til løbende – det vigtigste er, at I kommer i gang
Skab bevidsthed om jeres indkøb – involvér medarbejderne
Vær nysgerrig – indhent information og stil krav til leverandørerne