Hvad er status egentlig for udviklingen af Vinge? Den korte fortælling er, at der heldigvis sker en hel masse både nu og i de kommende måneder.

I artiklen her giver vi dig det forkromede overblik.

DOMEA

198 almene lejeboliger.

DOMEA har klargjort arealerne til byggestart og bortkørt jord. De er ramt af udfordringer med stigende materialepriser og leveringstider. DOMEA udbyder en fornyet entreprenøraftale og forventer, at dette er afklaret snarest med byggestart første halvår 2023.

Innovater A/S

188 lejeboliger, dagligvarebutik, apotek og café.

Innovater har taget første spadestik for det samlede byggeri i Vinge C. Det forventes afleveret til indflytning sommeren 2024.

Fabulas

110 leje-, andels- og ejerboliger som bofællesskab.

Fabulas har fået byggetilladelse til første etape af projektet. Byggeriet forventes påbegyndt første halvår 2023.

Kuben

100 lejeboliger + evt. etablering af bofællesskabet “Bovieran” og 25 rækkehuse.

Lokalplanen forventes femlagt til endelig vedtagelse februar 2023.

Ikano Bolig

230 ejer- og lejeboliger i form af rækkehuse og etageboliger i etape 1, Vinge Syd.

Ikano Bolig forventer byggestart i begyndelsen af 2024.

FOSS

Etablering af nyt domicil i Vinge Nord.

Det forventes, at lokalplanen endelig vedtages til sommer, og at byggestarten følger i forlængelse heraf.

Topsil GlobalWafers A/S

Virksomhedsudvidelse og “energimark”.

Der er udbudt et område til udvidelse af virksomheden. Et andet udbud er et areal på 7 hektar umiddelbart øst for Topsil til etablering af en “energimark” med mulighed for opstilling af solceller og øvrige VE-anlæg (dog ikke vindmøller). Udbudsfristen løber til den 31. januar 2023.

Kommunal byggemodning

45 parcelhuse og ca. 18 tinyhouses.

Byggemodningen forventes vedtaget februar 2023. Det egentlige salg af parcellerne påbegyndes 1. kvartal 2023.

Kommunalt udbud

Frederikssund Kommune har udbudt to arealer til salg i det nordlige Vinge til erhvervsformål.

Mekongvej

Der forventes genudbud af arealet ved Mekongvej til boligformål i 1. halvår 2023.

Deltavej

Arealet på hjørnet af Deltavej og Dalvejen forventes udbudt i 1. halvår 2023.

Børnehus og skole

Lokalplan er igangsat. Det placeres i den sydlige del af ‘Det Grønne Hjerte’.

I lokalplanen er også medtaget arealerne omkring Solvænget 29, hvor der skabes muligheder for fællesskabsskabende funktioner og aktiviteter, der skal binde byens sydlige boligkvarterer sammen. Der arbejdes for, at børnehuset kan tages i brug i 2025.

Illustration øverst: DOMEA.