Den 3. maj lykkedes det os endnu en gang at afholde VirksomhedsSafari™️, hvor lokale undervisere besøger det lokale erhvervsliv.

I år var vi rundt til otte forskellige virksomheder i lokalområdet. Snakken gik lystigt, og der blev udvekslet masser af viden, erfaringer og ideer. Tusind tak til de deltagende lærere fra grundskolerne – og ikke mindst til de lokale erhvervsdrivende, der åbnede dørene for os:

Topsil GlobalWafers A/S
El-ABC A/S
Aerobicgården
Amphenol Procom
Koatek A/S
Anlægsgartner Gottlieb A/S
3Byg Tag & Facade ApS
Føtex Frederikssund

VirksomhedsSafarien er et led i vores arbejde med at få mere ‘Erhverv i skolen’ – og i højere grad skabe efterspørgselsdrevne uddannelser ved blandt andet at nedbryde barrierer og erstatte silotænkning af tværgående samarbejder.

Det er vigtigt, at vi bliver ved med at mødes og tale sammen på tværs, så forståelsen for hinandens “verdener” og behov højnes mest muligt. Det er i alles interesse.