Erhverv i Skolen

Projektet Erhverv i Skolen er med til at kvalificere de unges valg af uddannelse. Det er en vifte af tilbud, der omfatter forskellige forløb til eleverne i 7.- 9. klasse – samt en dag for lærerne, hvor de møder lokale virksomheder.

Forløbene i Erhverv i skolen er tilrettelagt, så de klæder eleverne i grundskolen på til at tænke i helheden uddannelse & job – og ikke bare i uddannelse. Det giver dem også mulighed for at forstå, at en karrierevej ofte er kringlet og med krumspring, som man ikke kan læse om i uddannelsesguiden. Det skal være en inspiration til at se andre veje end de mest almindelige, så eleverne får øjnene op for det væld af karrieremuligheder, der er i erhvervslivet rundt omkring dem.

Erhverv i Skolen favner fra det brede perspektiv på Campus XL-dagen til den mere målrettede erhvervspraktik.

Virksomhedssafari

Mange lærere i grundskolerne har begrænset viden om hverdagen på en virksomhed. På virksomhedssafarien, hvor lærere og undervisere rejser samlet rundt til kommunens virksomheder, forsøger vi at skabe forbindelsen, åbne dørene op og “oversætte” virksomhedernes faglighed, så den kan anvendes på skolerne til brugbar og inspirerende undervisning.

Kloge Hænder

Virksomheder fra forskellige brancher inviterer skoleelever indenfor, så de på tæt hold kan opleve spændende fag og erhverv, som man ikke bare kan læse sig til, men skal arbejde sig til med både hjerne og hænder. Samtidig får eleverne mulighed for at blive inspireret af faglærte rollemodeller.

Campusdag XL

På Campusdag XL kommer elever, lærere og vejledere i direkte dialog med lokale virksomheder og ungdomsuddannelser, som tilsammen repræsenterer over 100 karrieremuligheder. Der dannes relationer og inspireres på kryds og tværs. På dagen kan eleverne også tage det første skridt i forhold til at aftale erhvervspraktik med en virksomhed.

Erhvervspraktik

Eleverne kommer ud på en virksomhed i en uge og deltager i virksomhedens dagligdag. Her får de konkret erfaring med et givent erhverv og praktisk erfaring med udvalgte arbejdsopgaver.

Karriereagenterne

Med udgangspunkt i besøg på en lokal virksomhed fordyber eleverne sig i virksomhedens karriere- og uddannelsesmuligheder og afslutter med en messe, hvor de i et ung-til-ung-perspektiv formidler, hvordan virksomheden er som arbejdsplads.