Som optakt til FN’s klimatopmøde i Glasgow besøgte Danmarks statsminister katalysatorproduktionen hos Haldor Topsøe A/S i Frederikssund. Her er den verdensførende cleantech-virksomhed i gang med at udvikle fremtidens grønne brændstof baseret på brint.

Mette Frederiksen fik på rundvisningen indsigt i Haldor Topsøes grønne energiteknologi og det enorme potentiale, der ligger i udvikling og produktion af grøn brint og bæredygtigt brændstof.

“Som regering vil vi støtte udviklingen blandt andet ved at etablere flere partnerskaber både danske virksomheder indbyrdes og virksomheder indbyrdes ud over landets grænser. Der er stor fremtid i det her. Danmark har meget et være stolt af. Det vil jeg blandt flere ting fortælle om ved klimatopmødet i Glasgow”, udtalte statsministeren efterfølgende til sn.dk.

Hvordan udvikles fremtidens grønne brændstof?

Meget kort fortalt spaltes vandmolekyler for at udvinde brinten herfra. Energien til spaltningsprocessen kommer fra sol- eller vindenergi.

Herefter kan den grønne brint videreudvikles til bæredygtige brændstoffer, som f.eks. kan bruges til omstillingen af transport- og luftfartsindustrien.

Fotos: Haldor Topsøe A/S