Onsdag morgen var den grønne omstilling af erhvervslivet i fokus, da Radikale Venstre havde taget initiativ til et morgenmøde med tidligere klima- og energiminister Martin Lidegaard på Café Hos Vivi i Frederikssund.

Med til mødet var flere virksomheder fra det lokale erhvervsliv – Topsil Globalwafers, Søndergaard A/S, LiqTech Ceramics og Haldor Topsøe A/S – mens også borgmester John Schmidt Andersen (V) og 2. viceborgmester Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (R) og Maria Katarina Nielsen (R) samt repræsentanter fra Frederikssund Erhverv deltog.

Dagens to hotte emner var den grønne omstilling og de nye, nationale klimauddannelser.

For at starte med det sidste så var der bordet rundt bred enighed om, at en af de tre kommende klimaerhvervsskoler bør ligge i Frederikssund.

”Vi er store tilhængere af de nye klimauddannelser. Der er brug for kvalificeret arbejdskraft til at hjælpe os i mål med den grønne omstilling som samfund, og vi ved, at det er stærkt motiverende for de unge at arbejde med noget, der giver mening. Frederikssund har et sprudlende, grønt erhvervsliv og virkelig mange unge, der ønsker og søger en faglig uddannelse, så jeg synes, det er en spændende tanke at undersøge mulighederne for at placere en af de nye klimaerhvervsskoler her. Den opgave tager jeg med hjem”, siger Martin Lidegaard.

Ideologierne skal pakkes væk

”Vi er alle enige om, at den grønne omstilling skal ske hurtigst muligt, men der mangler en klar plan for implementering af de nødvendige initiativer. Det er tydeligt, at I virksomheder virkelig vil den grønne omstilling, så det skal vi som politikere gøre alt for at understøtte. Vi har ikke råd til at være ideologiske her. Det er der simpelthen ikke tid til”. Sådan indledte Martin Lidegaard emnet ’grøn omstilling’.

Det udsagn blev bakket op af borgmester John Schmidt Andersen og 2. viceborgmester Tina Tving Stauning.

”Der er uden tvivl mange ting, vi som kommune kan gøre. Blandt andet skal have kigget på vores el-infrastruktur, som der bliver stillet meget større krav til, når flere virksomheder omstiller til el, og flere borgere får elbiler. Vi har simpelthen ikke strøm nok i Frederikssund. Der er også et stort behov for flere ladestandere, hvilket vi også kommer til at tage fat på”, sagde John Schmidt Andersen.

”Der ligger et stort, grønt potentiale i at omstille Frederikssunds husstande fra naturgas til fjernvarme, men vi støder på et lovgivningsproblem, når vi forsøger at gøre det i ét stort, samlet projekt. I stedet sker det i flere små ”hug”, hvilket går for langsomt og er mindre rentabelt, sagde Tina Tving Stauning.

Det skal være lettere at blive grøn

Den grønne omstilling hos virksomhederne i Frederikssund og omegn er allerede i fuld gang. Det er dog ikke uden udfordringer, når erhvervslivet gerne vil være grønnere og mindske deres klimaaftryk.

Mads Søndergaard, direktør i nedrivningsvirksomheden Søndergaard A/S:

”Vi kigger hele tiden på, hvordan vi kan genanvende flest mulige nedrivningsmaterialer for at nedbringe vores eget og byggebranchens CO2-aftryk, men det er op til os selv at tage initiativet. Der er et kæmpestort potentiale i at anvende brugte byggematerialer som ressourcer frem for affald, men vi mangler i høj grad, at både staten og kommunerne understøtter det, for eksempel ved at nedfælde nogen standarder og stille flere krav til renovering af bygninger og nybyg”.

Martin Jelsted, Plant Manager hos LiqTech Ceramics:

”Vi er en virksomhed med store vækstambitioner. Hos LiqTech er vores mission at nedbringe de miljømæssige påvirkninger, som vores konstant forbedrede livsstil medfører. Den grønne omstilling handler også om at optimere vores processer og reducere spild mest muligt. Vi har derfor brug for at få flere medarbejdere med kompetencer i for eksempel produktionsudvikling, projektledelse og procesoptimering, som også understøtter bæredygtighed”.

Kenn Kaas Nielsen, Senior Technical Manager hos Haldor Topsøe A/S:

”Når vi taler vedvarende energi, er vi også nødt til at kigge på at optimere produktionen af biogas, for der er flere processer hos os, som ikke kan omstilles til el. Vi vil rigtig gerne sende større mængder af vores overskudsvarme videre i det lokale fjernvarmenet, men vores udfordring er, at den overskudsvarme, vi sender videre, ikke tæller i vores CO2-regnskab. Det bør ændres, så det bliver mere attraktivt for virksomhederne, og flere husstande kan få glæde af, at varmen genbruges”.

Hans Peder Mikkelsen, administrerende direktør i Topsil Globalwafers:

”Vi producerer 5 gange mere end for få år siden, fordi vi har automatiseret en del processer. Men det er ikke nok, for der skal bruges enorme mængder af silicium verden over til produktion af strøm, biler, elektronik og meget andet. For at blive grønnere vil vi meget gerne opføre solceller omkring vores fabrik, hvis det kan lade sig gøre. Desuden blæser vi en hel del gigawatt overskudsvarme op i luften, som vi meget gerne vil sende videre i stedet for”.

Den tidligere klima- og energiminister og medlem af Folketinget, Martin Lidegaard, samt de deltagende byrådspolitikere takkede til slut for det meget konkrete input fra virksomhedernes arbejde med den grønne omstilling. Nu skal der arbejdes videre med det på både kommunalt og nationalt plan.

“Vi får travlt med at omsætte den gode klimahandleplan til handling. Vores lokale virksomheder er heldigvis en markant medspiller i den opgave, og derfor er det afgørende, at vi i byrådet hele tiden er opdaterede på de forhindringer, der står vejen for virksomhedernes klimaomstilling”, siger Søren Weimann fra Radikale Venstre Frederikssund, der havde taget initiativ til mødet.

Onsdag morgen havde Radikale Venstre taget initiativ til et morgenmøde om erhvervslivets grønne omstilling og muligheden for en klimaerhvervsskole i Frederikssund.