Det lokale erhvervsliv i Frederikssund Kommune kommer til at indgå som en væsentlig del af konkurrencen ’DanmarksMakerskabet’, der involverer gymnasier fra hele landet. De virksomheder, der deltager, får mulighed for at komme tæt på de unge og brande sig selv.

Det er Frederikssund Gymnasium, der har taget initiativ til DanmarksMakerskabet, hvor alle danske STX-elever kan deltage. Konkurrencen, der præmierer de mest innovative elever, har fået midler af Region Hovedstaden, og desuden hjælper Fonden for Entreprenørskab med at udvikle undervisningsmateriale.

For det lokale erhvervsliv betyder det konkret, at en række virksomheder får mulighed for at indgå i konkurrencen med cases, som de studerende skal arbejde med og finde løsninger på – på innovativ vis.

“DanmarksMakerskabet er en god mulighed for erhvervslivet til at komme i kontakt med nogle unge, som de ofte ellers ikke er i kontakt med. Her kan virksomhederne fokusere på at blive synlige og rekruttere fra STX, for eksempel i form af studiejobs eller arbejde efter studiet. Det er god branding for de deltagende virksomheder, da de bliver eksponeret over for et større antal unge mennesker, som potentielt kan være fremtidens arbejdskraft”, siger Hans Peder Wagner, der er forretningsudvikler i Frederikssund Erhverv.

Frederikssundmodellen viser igen sin styrke

Erhvervslivet i Frederikssund Kommune og de mere end 35 Campusambassadører har allerede meldt sig kraftigt på banen med virksomhedsnært indhold i MakerVærket på Campus Frederikssund.

I forbindelse med DanmarksMakerskabet skal lokale virksomheder fra Frederikssund (og andre) nu levere en række cases og faglige problemstillinger, som de deltagende STX-studerende skal finde løsninger på. De tilmeldte gymnasieklasser skal til efteråret 2022 præsentere deres ideer for en uafhængig dommerkomite med repræsentanter fra erhvervslivet og gymnasierne.

”Vi ser det her som endnu et stort skridt i retning mod efterspørgselsdrevne uddannelser og en styrket skole-virksomhedsdialog. Frederikssundmodellen viser endnu engang sin styrke ved at tænke ud af siloerne med et tæt samarbejde mellem Campus, Frederikssund Kommune, Region Hovedstaden og ikke mindst erhvervslivet. Det er med til at inspirere de unge i forhold til karrierevalg og motivere dem til tværfaglig kreativitet og innovation. Der skal lyde stor ros til Frederikssund Gymnasium for at udvikle initiativet og inddrage os og virksomhederne”, slutter Hans Peder Wagner.

Hvad får man ud af at være med som virksomhed?

Som deltagende virksomhed får man mulighed for at levere en specifik case, som de unge skal finde kreative, innovative løsninger på.

Man får mulighed for at blive mere synlig over for og komme i kontakt med en målgruppe, som kan være vanskelig at nå ud til som lokal virksomhed.

Man får mulighed for potentielt at rekruttere unge STX-studerende til studiejobs eller jobs efter endt studie. På grund af den demografiske udvikling med mindre ungdomsårgange er konkurrencen om de dygtige, unge mennesker hård. Synlighed, proaktivitet og tilstedeværelse betyder derfor mere end tidligere.

Hvis du som virksomhed er interesseret i at deltage i DanmarksMakerskabet – eller MakerVærket generelt – kan du kontakte Hans Peder eller Louise fra Frederikssund Erhverv:

Hans Peder Wagner
hpw@frederikssunderhverv.dk
Tlf. 22528711

Louise Thorsen
lt@frederikssunderhverv.dk
Tlf. 21470902


Fakta om DanmarksMakerskabet og MakerVærket

Det er Frederikssund Gymnasium, der har taget initiativ til konkurrencen DanmarksMakerskabet, der nu bliver et landsdækkende event. Initiativet er støttet af Region Hovedstaden med 1.1 millioner kroner.

DanmarksMakerskabet udspringer fra MakerVærket på Campus Frederikssund, der blev indviet i august 2021. MakerVærket er et koncept og uddannelsesrum, som skal lære nye generationer af elever at eksperimentere og tænke på tværs, når de løser opgaver.

Fysisk hører MakerVærket hjemme på Frederikssund Gymnasium og er organiseret under Frederikssund Kommune, men også grundskolerne i kommunen har MakerSpace-satellitter. Derudover spiller både U/Nord, FGU, Campus U10, Ungdomsskolen, Frederikssund Erhverv og lokale virksomheder en aktiv rolle i det nye innovationsrum.

MakerVærket. som er rammen om DanmarksMakerskabet, er støttet økonomisk af Frederikssund Kommune og Villum Fonden – og er resultatet af et nyskabende samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og Frederikssund Kommune.