Torsdag den 7. april var Frederikssund Erhverv vært for et fyraftensmøde på Femhøj over temaet Grøn omstilling i Bygge & anlæg.

Formålet med mødet var at diskutere muligheder og potentiale i den grønne omstilling for en branche, hvor der snart vil blive stillet store krav, men hvor mange af aktørerne stadig halter lidt efter.

Udover et flot fremmøde fra virksomheder inden for branchen, var der også repræsentanter fra byrådet, kommunen samt virksomheder, som løbende har behov for renovering af deres ejendomme.

Det blev til en rigtig fin eftermiddag med en god debat og fire meget troværdige og relevante oplæg, som på bedste vis italesatte, at den grønne omstilling ikke er til at komme udenom – og at der ligger et stort potentiale.

Hovedbudskabet var, at man som virksomhed ikke skal lade sig skræmme, men i stedet se på de mange muligheder. Eftermiddagen blev afsluttet på bedste vis med lækkerier til mave og gane fra Femhøj.

Download de spændende præsentationer

Hvis du ikke selv deltog – eller blot vil gense præsentationerne – kan du downloade dem herunder.

Tømrermester Peter Kyster, 3Byg – Introduktion til bæredygtighed i byggeriet

Peter er ud over at lede sin tømrer- og snedkervirksomhed også tilknyttet We Build Denmark og får derigennem en masse input om bæredygtighed i byggebranchen, som han gav tilhørerne et yderst interessant indblik i. Udover bl.a. at delagtiggøre os i de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter ved bæredygtigt byggeri, fortalte Peter også meget ærligt om hans egen tilgang til bæredygtighed og grøn omstilling, om hvorfor man bør komme i gang, samt at man ikke skal lade sig afskrække, men gå til det med sund fornuft og omtanke.

Download Peters præsentation her.

www: 3byg.dk

Trælastdirektør Per Ranfelt & Bæredygtighedsekspert Kent Fonseca, Stark – Bæredygtighed i praksis

Per og Kent leverede et meget praksisorienteret oplæg, hvor de argumenterede for, hvorfor man bør tænke bæredygtighed ind i forretningen, samt hvordan Stark løbende arbejder for at gøre det nemmere for deres kunder at levere bæredygtige projekter. Bl.a. gennem DGNB Tjeklisten samt fakturaer og kontoudtog, som gør det let at indkøbe bæredygtigt og dokumentere præcist hvor mange procent af de indkøbte materialer, der har en bæredygtighedscertificering. Derudover hørte vi om andre af Starks bæredygtighedsprojekter, bl.a. Gentræ, hvor materialer på forbilledligt vis bliver genbrugt til fordel for både kunder og miljø.

Download Per og Kents præsentation her.

www: stark.dk

Afdelingschef Max Møller, Mangor & Nagel – Hvad kan forventes fra bygherrerne?

Max lagde ud med at sætte bæredygtigt byggeri i et historisk perspektiv, hvor han tog os med til de tidlige boliger 500 f.kr. og til fremtidens storbyer. Tilbage i nutiden var fokus på bygherrernes forventninger, ønsker og krav, samt at investeringerne skal være fremtidssikrede, og bæredygtighed derfor er et prioriteret tema. Netop fremtidssikring byggede en direkte bro til Max’ efterfølgende pointe, for selvom bygherrerne stadig har meget forskellige tilgange til bæredygtighed, vil bygningsreglementet og kommende lovgivning stille høje krav og definere retningslinjerne for et langt mere bæredygtigt byggeri i fremtiden. Oplægget blev afsluttet med en række rigtig fine råd til tilhørerne.

Download Max’ præsentation her.

www: mangornagel.dk

Partner Rikke Dalsgaard, Dalsgaard & Co. – Bæredygtighed. Hvad gør jeg som virksomhedsleder?

Rikke er ledelsesrådgiver og har bl.a. en række kunder inden for Bygge & anlæg på referencelisten. Og så pakker hun ikke tingene ind. Overskriften på præsentationens første side var da også ”Vind eller forsvind” – så var scenen sat. Heldigvis er Rikkes tilgang – helt i fyraftensmødets ånd – at man skal se muligheder frem for trusler. Muligheder for nye kunder og ydelser med fokus på bæredygtighed. Ledelsen skal derfor gøre sig en række overvejelser, som mødedeltagerne blev ført igennem, og som mundede ud i en række gode anbefalinger. Et fremtrædende budskab i præsentationen var Regulate yourself before you get regulated by others – opfordring hermed videregivet.

Download Rikkes præsentation her.

www: dalsgaardco.com

*****

Har du spørgsmål vedrørende grøn omstilling, er du meget velkommen til at kontakte Kåre eller Kristian hos Frederikssund Erhverv:

Kåre Rasmussen
Tlf: 2243 3597
Mail: kmr@frederikssunderhverv.dk

Kristian Karnow
Tlf: 5151 4187
Mail: kk@frederikssunderhverv.dk