Frederikssund Erhverv har fået ny formand og næstformand. Annette Kobberup, der er Executive Vice President i CO-RO A/S, bliver ny formand for foreningen, mens Group CEO i Roth North Europe A/S, Morten Nyvang Voss, indtager rollen som næstformand.

Skiftet i formandskabet sker, da formand gennem de sidste seks år, Michael Tøgersen, som er direktør i Handelsbanken, har valgt at trække sig fra posten for at fokusere på sit genvalg til Frederikssund Kommunes Byråd ved kommunalvalget i november.

Den nyvalgte formand, Annette Kobberup, udtaler på vegne af bestyrelsen:

”Bestyrelsen tager med beklagelse Michael Tøgersens beslutning til efterretning og takker den afgående formand for en stor og dedikeret indsats som bestyrelsesmedlem og formand igennem de sidste 7 år. Vi ser nu frem til at fortsætte udviklingen af Frederikssund Erhverv til gavn for alle nuværende og kommende lokale virksomheder samt vores uddannelsesinstitutioner. Ambitionen er, at Frederikssund Erhverv skal fastholde og videreudvikle sit potentiale i samklang med kommunens vækstudvalg, herunder at videreudvikle Frederikssund som en attraktiv kommune for både erhverv og bosætning”.

Den 27. april afholdt Frederikssund Erhverv sin 14. generalforsamling, som igen i år var en virtuel en af slagsen på grund af forsamlingsrestriktionerne. Knapt 60 medlemsvirksomheder deltog i en velgennemført generalforsamling og det efterfølgende medlemsmøde, hvor fokus var på genåbning, og hvordan vores erhvervsliv ser den økonomiske udvikling i de kommende år.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde den 4. maj mødtes Frederikssund Erhvervs nyvalgte bestyrelse med henblik på at konstituere sig med en formand og næstformand.

Frederikssund Erhvervs samlede bestyrelse ser nu således ud:

> Annette Kobberup (formand), Executive Vice President, Global HR & Communication, CO-RO A/S
> Morten Nyvang Voss (næstformand), Group CEO, Roth North Europe A/S
> Henrik Støwer Petersen, Administrerende direktør, Mountain Top Denmark ApS
> Mette Brink, Administrerende direktør, Amphenol Procom A/S
> Casper Wilken, CEO, SmartGuard A/S
> Stig Bergdahl, Center Manager, Sillebroen Shopping
> Thomas Gottlieb, Direktør, Anlægsgartner Gottlieb A/S
> Tom Hoel, Direktør, Aerobicgården
> Tina Tving Stauning, Byrådsmedlem (A), Formand for Teknisk udvalg
> Niels Martin Viuff, Byrådsmedlem (C)

Se bestyrelsessiden her.

Frederikssund Erhvervs bestyrelse og formandskab glæder sig slutteligt over den netop indgåede samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune for perioden 2022-2025, hvor det overordnede fokus vil ligge på:

  • Infrastruktur og interessevaretagelse
  • Erhvervsservice og investeringsfremme
  • Kvalificeret arbejdskraft samt uddannelse og videnbroer
  • Digitalisering og grøn omstilling

Hertil kommer naturligvis Frederikssund Erhvervs store arbejde som erhvervsforening, hvor vejledning, netværksarbejde, sikring af gode, lokale rammebetingelser og generel erhvervsudvikling er de bærende elementer.