I maj 2023 startede Annette Schandorph som uddannelsesambassadør i Frederikssund Kommune. Hun skal hjælpe med at få opkvalificeret flere ledige og flere medarbejdere ude i virksomhederne.

Stillingen i jobcenteret er nyoprettet. Fra politisk side har man prioriteret at yde en særlig indsats for uddannelse og efteruddannelse – med særlig fokus på voksenlærlingeområdet som led i at imødekomme udfordringerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

Vi har taget en snak med Annette for at høre, hvad hun kan hjælpe erhvervslivet med.

”For mig er uddannelse hovedmålet. Jeg skal hjælpe med at få flere ledige i uddannelse og skabe flere uddannelsespladser ude i virksomhederne. Succeskriteriet er i bund og grund at få dem på dagpenge eller kontanthjælp i uddannelse og job i en lokal virksomhed”, siger Annette Schandorph.

En af de vigtigste ting, som Schandorph vil byde ind med, er en tæt kontakt til både ledige under uddannelse og det lokale erhvervsliv.

”Vi vil meget gerne formidle kontakt til de ledige borgere, der er i gang med at videreuddanne sig. Vi ved, hvem de er, og vi følger deres forløb. Det vil sige, at vi tidligt kan etablere en dialog mellem en lokal virksomhed og så f.eks. en kommende industrioperatør eller kabelmontør. Det kan forhåbentlig betyde, at virksomheden kan få den pågældende person ind som voksenlærling og eventuelt rekruttere vedkommende allerede under uddannelsen. Lykkes vi med det, kan vi også fastholde så meget arbejdskraft i kommunen som muligt”.

Med mange års erfaring som HR-regionschef i ISS vil Annette Schandorph også kunne sparre med virksomhederne om deres CSR-indsats, når det gælder rekruttering.

”Vi befinder os i en situation med få ledige og generel mangel på arbejdskraft, så derfor er vi alle nødt til at tænke og agere mere fleksibelt. Der kan ligge store gevinster i at gentænke sin CSR-profil og begynde at rekruttere andre sociale profiler, end dem man oprindelig havde i tankerne. Det kræver selvfølgelig ressourcer og lidt nytænkning, men hvis det gribes rigtigt an, kan det sagtens skabe gode, loyale medarbejdere på sigt”, fortæller Annette Schandorph.

Den nye uddannelsesambassadør skal desuden agere døråbner og forsøge at motivere flere ledige borgere til at videreuddanne sig. Virksomhederne kan også få hjælp til opkvalificering af egne medarbejdere hos Annette. Måske endda via særlige forløb for en eller flere virksomheder med behov for samme jobprofil.

Annette Schandorph vil meget gerne på besøg hos erhvervslivet – og hun opfordrer de lokale virksomheder til at kontakte hende. Hun kan fanges på telefon 23487040 eller på mail an472@frederikssund.dk.

Om den nye uddannelsesambassadør

Annette Schandorph har en fortid i reklamebranchen og har i 15 år været HR-regionschef hos ISS. Her udviklede hun blandt andet CSR-indsatser og partnerskabsaftaler med forskellige jobcentre. Hun har også været selvstændig i fire år og arbejdet med at beskæftige dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet.

Annettes fokus i arbejdslivet har været at skabe forbindelse mellem virksomheder og ubeskæftigede – båret af partnerskaber og gode business cases. Hun brænder for at udvikle mennesker, der er et stykke fra arbejdsmarkedet til at være rekrutteringsparate.