Det kommende Maritimcenter på Kalvøen i Frederikssund har fået en imponerende bevilling på 15 millioner kroner fra Lokale og Anlægsfonden. Pengene falder som støtte til det samlede visionsprojekt.

“Det er utroligt glædeligt, at Lokale og Anlægsfonden har besluttet at støtte vores projekt om et maritimt center. Det skylder vi dem stor tak for. Opbakningen fra fonden betyder utroligt meget for projektets videre udvikling både økonomisk og med faglig rådgivning. I Byrådet er vi enige om, at vi skal turde være ambitiøse og visionære i udviklingen af fremtidens lystbådehavn, og med Lokale og Anlægsfonden ombord har projektet fået et kvalitetsstempel overfor andre potentielle fonde”, siger Borgmester Tina Tving Stauning (A).

Ideen om et maritimt center tog første gang form i 2020, hvor byrådet besluttede, at de maritime foreninger skulle have nye fælles rammer til at udøve deres aktiviteter på og ved fjorden.

Frederikssunds maritime foreninger var taknemmelige for den politiske opbakning, men ønskede at projektet sigtede bredere og var mere ambitiøst. De maritime foreninger drømte om, at lystbådehavnen kunne åbnes op for flere brugere af vandet, flere borgere og besøgende. Det blev anledningen til, at Frederikssund Kommune og Lokale og Anlægsfonden indledte et partnerskab om udviklingen af fire bærende visioner, der skal danne rammen om en kommende arkitektkonkurrence.

Fondens bevilling går til at understøtte realiseringen af visionsprojektet for Maritimt Center Frederikssund.

Vinderen af arkitektkonkurrencen findes til august

Arkitektkonkurrencen om at tegne og forme det nye martime center forventes igangsat i foråret efter den politiske behandling. Kommunen forventer derefter, at der findes et vinderprojekt ultimo august 2023.

Niels Martin Viuff (C), der er udvalgsformand for Unge, fritid og idræt, udtaler:

“Det er vigtig for mig, udvalget og hele Byrådet, at vi i Frederikssund som fjordkommune med dette projekt styrker borgernes, foreningernes og besøgendes muligheder for at være aktive på og ved fjorden. Vi skal skabe nogle unikke rammer for fremtidens lystbådehavn, som også har en høj arkitektonisk værdi. Samtidig er det utroligt vigtigt for mig, at projektet skaber plads til, at børn og unge kan bruge faciliteterne til undervisning og formidling, og at der kan skabes plads til, at der kan udlejes kajakker, SUPs og både. Jeg glæder mig til i august at se alle visionerne lagt sammen i et vindende projektforslag”.

Sideløbende med arkitektkonkurrencen fortsætter arbejdet med at rejse yderligere fondsstøtte til det samlede visionsprojekt. Tidsplanen sigter efter indvielse af de første dele af Maritimt Center-projektet i slutningen af 2025.

Illustration: Frederikssund Kommune