Midt i oktober mødtes lokale virksomheder med lokale undervisere til en fælles workshop på MakerVærket på Campus Frederikssund. Målene for workshoppen var at lære hinanden bedre at kende, at tilegne sig viden om hinandens hverdag og ikke mindst at få konkrete ideer til lokale undervisningsforløb.

”Det er ret unikt, at man i en kommune arbejder så meget på tværs, som det er tilfældet her. Det kommer kun af, at parterne oprigtigt vil skole-virksomhedssamarbejdet – og det har vi virkelig set i de senere år i Frederikssund. Det giver nogle fantastiske muligheder for at skabe unikke undervisningsforløb, som tager udgangspunkt i virksomhedernes verden og kan inspirere de unge i deres valg af uddannelse og karriere”, siger Jannik Tovgaard-Olsen fra Naturvidenskabernes Hus, der afholdt workshoppen.

En af de undervisere, der var med på workshoppen og lige nu er ved at uddanne sig som såkaldt Makervejleder, er Rasmus Olssen fra Ådalens Skole. Han havde en god oplevelse af workshoppen på MakerVærket:

”Det var rigtig spændende at høre om de lokale virksomheder og finde ud af, hvad de kan byde ind med til en mere innovativ undervisning. Jeg tænker, at det er et stort plus, at vores klasser kan arbejde med rigtige cases og få en bedømmelse eller feedback fra seriøse virksomheder. Det styrker vores undervisning, som bliver mere relevant og gerne skal skabe mere lyst til læring. Personligt glæder jeg mig til at arbejde videre med de lokale virksomheder, og jeg har da også fået konkrete tanker om at kontakte en af deltagerne omkring et muligt fælles projekt”, siger Rasmus Olssen.

Bravida Danmark A/S er en af de lokale virksomheder, som havde afsat eftermiddagen til at dele viden, inspirere hinanden og lære underviserne bedre at kende. Også her var oplevelsen positiv:

Virksomhederne var “værter” ved en række arbejdsstationer på MakerVærket, hvor underviserne på skift kom forbi. Her blev en række ideer til konkrete undervisningsforløb født.

”I Bravida synes vi, at det giver rigtig god mening med et endnu tættere samarbejde, så lærerne kan skabe nogle spændende opgaver i undervisningen ud fra virksomhedernes virkelighed. Det er vigtigt, at eleverne bliver forberedt på arbejdslivet, og at vi kan vise dem, at der findes andre veje end gymnasiet. Og at folk med en håndværker- eller en anden erhvervsuddannelse er dygtige og kloge med masser af muligheder for at bygge en karriere fyldt med udvikling”, siger Henriette Olsen, der er salgskonsulent hos Bravida Danmark A/S.

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse

Et af de vigtigste mål med det lokale skole-virksomhedssamarbejde er netop at gøre undervisningen af de unge mennesker endnu mere efterspørgselsdrevet – altså baseret på virkeligheden ude i virksomhederne. Præcis som workshoppen på MakerVærket bidrog til.

Desuden skal undervisningen i højere grad centreres omkring MakerVærket på Campus Frederikssund – og MakerVærkets satellitter ude på skolerne. Det skulle meget gerne resultere i, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse i fremtiden.

”Det er meget positivt, at både skolerne, underviserne og erhvervslivet i stor stil bakker op om det her. Vi får brug for at få flere unge mennesker til at vælge anderledes i forhold til uddannelse og karriere, og det kan indsatsen i MakerVærket hjælpe til med. Vi er nået et rigtig pænt stykke vej her i Frederikssund Kommune, men vi må ikke fjerne foden fra speederen nu”, siger Peter Bo Andersen, direktør i Frederikssund Erhverv.

MakerVærket – og indsatsen herunder – er et samarbejde mellem folkeskolerne, U/Nord, Frederikssund Gymnasium, FGU, Campus U10, Ungdomsskolen, Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv.