Frederikssund Kommune har oprettet en årlig biodiversitetspulje, som skal medvirke til aktivt at stoppe tabet af biodiversitet lokalt. Man kan søge støttemidler fra puljen til projekter til gavn for biodiversiteten. Puljen er en del af konkurrencen om at blive ”Danmarks vildeste kommune”.

Formålet med biodiversitetspuljen er at støtte projekter, der skaber mest mulig biodiversitet i Frederikssund Kommune samt engagere kommunens borgere, foreninger, lodsejere, institutioner, virksomheder og lokalsamfund i en fælles indsats for at skabe og bevare levesteder og forbedre fødegrundlaget for insekter, fugle og smådyr både i byen og på landet.

Biodiversitetspuljen er på 300.000 kr. og der kan ansøges om et støttebeløb på mellem 10.000 kr. og 100.000 kr.

Puljen kan søges af borgere, foreninger, lodsejere, institutioner, virksomheder og lokalsamfund – og er åben for ansøgninger fra den 1. oktober til den 15. november.

Du kan læse mere om puljen og din virksomheds muligheder for at søge om midler her.