Naturvidenskabernes Hus, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening arrangerer en stor konference om skole-virksomhedssamarbejde, hvor ‘Frederikssundmodellen’ er den fremhævede case. Her kan du læse pressemeddelelsen om konferencen.

Flere børn og unge skal have øjnene op for naturvidenskab, teknologi, IT og håndværk, hvis vi vil sikre mere arbejdskraft i fremtiden. Nu mødes erhvervsliv og kommuner for at styrke skole-virksomhedssamarbejdet.

Frem mod 2030 vil vi i Danmark opleve stor mangel på arbejdskraft inden for de naturvidenskabelige og tekniske fag, og derfor sætter virksomheder og kommuner ind for at styrke interessen blandt de danske børn og unge.

Mere konkret vil de have eleverne væk fra skolebænken og på besøg i de lokale virksomheder, hvor de kan se og ikke mindst prøve kræfter med, hvordan det er at arbejde med bestemte fag i praksis. Samarbejdet er allerede i gang mange steder, men der er stadig stort potentiale, og derfor mødes erhvervsliv, skoler og kommuner nu til konferencen Skole-virksomhedssamarbejde i en kommunal strategi den 25. oktober 2022. Konferencen er arrangeret af Naturvidenskabernes Hus i samarbejde med Dansk Industri og Kommunernes Landsforening.

– Virksomhederne er i dén grad klar til samarbejdet med skolerne, så nu skal det prioriteres i kommunerne og dermed på skolerne. Hver skole bør have en konsulent eller erhvervsplaymaker, som koordinerer samarbejdet med virksomhederne, så vi ikke misser én eneste skole, og så det ikke er op til den enkelte lærer at løfte opgaven, siger Palle Damborg, formand for Fremstillingsindustrien, som er oplægsholder ved konferencen.

En fælles dagsorden

Samarbejde mellem skoler og virksomheder er ikke nyt, men det skal styrkes og derfor skal indsatsen i højere grad ligge hos kommunerne. Her skal skolernes samarbejde med de lokale virksomheder gøres mere kontinuerlig, og lærerne skal forberedes bedre på, hvordan de får mest muligt ud af besøg hos virksomhederne.

– Skole-virksomhedssamarbejdet skal prioriteres strategisk, men allervigtigst i det daglige arbejde. Aktørerne skal være hinandens bedste ambassadører, da det er et langt sejt, håndholdt træk, som man skal holde liv i hele tiden. Kommunen skal kunne agere efterspørgselsdrevet og turde skubbe til deres systemer. Vi skal fastholde hinanden på ambitionsniveau, gensidig respekt og rettidighed. Når vi er sammen om det, går der “ild i lokalet”, og samarbejdet bliver efterspurgt mere hele vejen rundt, siger Hans Peder Wagner fra Frederikssund Erhverv, som varetager kontakten med de lokale virksomheder.

Frederikssund Kommune har arbejdet med skole-virksomhedssamarbejdet i syv år og har gode erfaringer med det. De oplever, at eleverne i grundskolen og gymnasiet får øjnene op for de tekniske uddannelser, når de besøger og arbejder med lokale virksomheder.

– Som skoleforvaltning og skoleledelse skal vi på alle elevers vegne fastholde den politiske ambition og prioritering af den åbne skole. Vi skal kigge ud af klasselokalet og ud i samfundet. Lærerne skal ville den fælles dagsorden, som vi har forpligtet os til. Derfor er det vigtigt at have skolerne med hele vejen, så skole-virksomhedssamarbejdet tilrettelægges på måder, som passer både til virksomhedernes og til skolens hverdag, siger direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur i Frederikssund Kommune, Julie Becker.

Hans Peder Wagner og Julie Becker deler deres erfaringer til konferencen, hvor omkring 100 repræsentanter fra kommuner, virksomheder og organisationer skal dele viden og inspiration med hinanden.

Naturvidenskabernes Hus er udpeget af Undervisningsministeriet til at udbrede skole-virksomhedssamarbejdet i den nationale naturvidenskabsstrategi.

– Flere skal se mulighederne i STEM-uddannelserne, så vi kan løse udfordringen med manglende arbejdskraft i fremtiden. Her spiller skole-virksomhedssamarbejde en vigtig rolle. Formålet med konferencen er at samle kommuner, virksomheder og organisationer, så vi kan styrke samarbejdet, siger Maiken Lykke Lolck, direktør for Naturvidenskabernes Hus.
Konferencen er støttet af Børne- og Undervisningsministeriet og Novo Nordisk Fonden.

Medier er velkomne til at deltage i konferencen, som finder sted ved Novo Nordisk, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup. Ved interesse kontakt kommunikationschef hos Naturvidenskabernes Hus, Sara Linderoth Bouchet, slb@nvhus.dk og tlf. 21 38 80 90.