I Frederikssund Kommune er det i år virksomhederne EL-DAM, CO-RO og Topsil, som åbner dørene for de forventningsfulde piger fra de lokale grundskoler og ungdomsuddannelser til Girls’ Day In Science onsdag den 5. oktober.

På uddannelsesfronten er det denne gang Ådalens Skole, Slangerup Skole – afdeling Kingo og Frederikssund Gymnasium, der deltager.

Vi siger tak til både virksomheder og uddannelser for at prioritere dette vigtige indsatsområde!

Hvad går GDIS egentlig ud på?

Girls’ Day In Science er en årlig, national kampagnedag, der inspirerer piger til en fremtid med naturvidenskab, teknologi, IT og håndværk.

Formålet med Girls’ Day In Science er grundlæggende at få flere piger til at søge ind på en uddannelse inden for teknologi og naturvidenskab. Det skal ske ved at præsentere dem for:

• Dialog med inspirerende rollemodeller
• Virkelighedsnære workshops
• Viden om uddannelses- og karrieremuligheder

Til Girls’ Day In Science 2022 forventes det, at 100 virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner vil åbne dørene for mere end 5.000 piger fra grundskoler og gymnasier i hele landet. En del af disse virksomheder og piger kommer altså fra Frederikssund Kommune.

Du kan læse mere om kampagnedagen Girls’ Day In Science hos Naturvidenskabernes Hus her.