Af Peter Bo Andersen, direktør i Frederikssund Erhverv.

Så nærmer tiden sig med juleknas og julespas. Med mindre arbejde og mere familie for de fleste. Men inden I når så langt, får I denne julehilsen med på vejen.

Vi ved alle, at tingenes tilstand i øjeblikket afføder mange bekymringer og spekulationer. Den høje inflation kombineret med renteforhøjelser, krig i Europa og ikke mindst stigende råvare- og energipriser er hård kost.

Det er ikke morsomt at dvæle ved, så det vil jeg undlade i denne julehilsen.

NB: Det betyder ikke, at vi ikke tager situationen seriøst – for det gør vi bestemt! Er du ejer af en virksomhed som kæmper med de udefrakommende påvirkninger, så er du altid velkommen til at kontakte os. Måske kan vi komme med et godt råd eller pege på mulige løsninger. Siden sommerferien har vi i større og mindre grupper samlet medlemmerne til drøftelser om energiløsninger, inflation og renteudvikling – og der er mange gode råd og inspiration ude hos virksomhederne, som måske kan hjælpe dig videre. Så tøv ikke med at bruge os og netværket.

Hvis vi vælger at zoome lidt ud og kigge på udviklingen på den lange bane, så ser det slet ikke skidt ud. Faktisk tværtimod.

Der er nemlig en række positive ting at hæfte sig ved for os, der har vores daglige gang i erhvervslivet i Frederikssund, Slangerup, Jægerspris, Skibby og alt derimellem.

Eksisterende virksomheder vækster – og nye kommer til

En række af vores lokale virksomheder klarer sig rigtig godt – på trods af de forskellige, globale udfordringer. Der meldes om rekordregnskaber og nyansættelser flere steder – og så er der desuden en håndfuld af vores større virksomheder, der har planer om at udvide lokalt.

Det gælder blandt andet Croda Denmark i Frederikssund, Topsil Globalwafers i det nordlige Vinge og Koatek i Jægerspris.

Vi kan også konstatere, at virksomheder køber op – og købes op – hvilket bestemt også er et sundhedstegn. Eksempler på dette er f.eks. Smartguard i Slangerup, Trasbo i Skibby og Lomax i Frederikssund.

Foss Analytical A/S har købt en stor erhvervsgrund i Vinge nord, hvor virksomheden bliver genbo til Topsil. Foss skal i de kommende år opføre en helt ny og meget spændende fabrik i bæredygtig stil ud fra Henning Larsen Architects’ tegninger. Vi regner med, at Foss alene skaber cirka 250 nye, lokale arbejdspladser.

Samlet set kan vi konstatere, at der over de næste to år vil blive skabt mere end 500 nye arbejdspladser fra kendte projekter – og lur mig, om der ikke kommer flere til.

Byggeboomet fortsætter

For et par år siden var vi nærmest ved at vælte ned af kontorstolene i Havnegade ved udsigten til de massive investeringer i mange hundrede nye boliger, der var på tegnebrættet rundt om i kommunen.

I dag vil de fleste nok gå ud fra, at det er en anden snak, og at byggeboomet er stilnet af på grund af renten, prisen på byggematerialer, de høje lønninger, manglen på arbejdskraft og investeringslyst – you name it.

Men det er slet ikke tilfældet.

Vores interne opgørelse over lokale byggeprojekter viser, at der lige nu er over 1.000 nye boliger på vej. Nogen er under opførsel, mens andre behandles politisk eller er under planlægning.

Boligerne spreder sig geografisk ud over hele kommunen – i Slangerup, Jægerspris, Skibby, Frederikssund og Vinge.

Ikke alle disse boliger ender nødvendigvis med at blive opført, men langt de fleste ER allerede i gang.

Det er et overordentligt, positivt tegn for hele vores område. Det beviser, at mange investorer og developere derude har kig på Frederikssund og ser det som et attraktivt sted at opføre boliger. De investeringer og tilflyttere, som dette medfører, smitter positivt af på både det eksisterende erhvervsliv og lokalsamfundet som helhed, så det skal vi tage imod med åbne arme – og gøre vores bedste for at understøtte.

Energisamarbejde med enormt potentiale

Sidst, men bestemt ikke mindst, vil jeg kaste lidt mere lys på det meget spændende samarbejde, som vi har sat i gang i EnergiPartnerskab Frederikssund.

Kort fortalt er ambitionen at skabe grøn, billig fjernvarme til borgerne baseret på overskudsvarme fra det lokale erhvervsliv, mens vi samtidig skaber forsynings- og aftagesikkerhed for de involverede virksomheder. Desuden spiller en udbygning af det lokale elnet også en meget vigtig rolle.

Samarbejdet har et enormt stort potentiale, for det er massive mængder af overskudsvarme, vi taler om. Faktisk vil vores virksomheder potentielt kunne forsyne noget af Storkøbenhavn med fjernvarme, når nettet bliver udbygget mod København via Egedal.

På sigt skal så mange virksomheder som muligt naturligvis inkluderes. Hvis det giver mening i det store energisamarbejde og ellers i mindre energifællesskaber i f.eks. Slangerup og Skibby, hvilket også ligger i pipeline.

Som I kan fornemme, er det her et meget vigtigt indsatsområde for os – og samtidig meget ressourcekrævende. Derfor er vi også glade for, at de involverede virksomheder er gået med til at finansiere en del af vores arbejde i projektet. Samtidig har vi fået forhåndsgodkendt en EU-ansøgning, der i første omgang vil sikre projektet 60.000 Euro, men som samtidig kan være løftestang til en langt større EU-støtte, som virkelig kan give projektet luft under vingerne.

EnergiPartnerskabet er en sammenslutning mellem Frederikssund Kommune, forsyningsselskaberne E.ON og Vestforbrænding, fem af de mest energitunge, lokale virksomheder: Croda Denmark, Topsil Globalwafers, Topsoe, CO-RO og nytilkomne Foss Analytical A/S – samt os i Frederikssund Erhverv.

Jeg vil slutte denne julehilsen af med at takke for samarbejdet – og for dit medlemskab – i 2022.

Du og dine ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Vi ser frem til at mødes igen i det nye år. Jeg kan allerede nu fortælle, at vi har flere interessante arrangementer på tegnebrættet, som du naturligvis vil høre mere om.

Peter Bo Andersen
Direktør