Pressemeddelelse, fredag den 29. september 2023.

1.500. Så mange personer i den arbejdsdygtige alder vil erhvervslivet Frederikssund Kommune mangle frem mod 2040, hvis der ikke handles.

Det var en af de mere opsigtsvækkende meldinger fra tidligere minister og nu direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, til Frederikssund Erhvervs debatmøde om arbejdskraft den 28. september.

120 lokale erhvervsfolk, politikere og folk fra den kommunale forvaltning deltog i debatmødet, der blev afholdt hos HiCo Carservice i Frederikssund. Her lød det overordnede spørgsmål: Hvordan løser vi udfordringen med manglende kvalificeret arbejdskraft hos de lokale virksomheder?

Attraktiv kommune, udenlandsk arbejdskraft og flere unge på erhvervsuddannelserne

Claus Jensen fra Dansk Metal, Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv og Tina Tving Stauning, borgmester i Frederikssund Kommune, var hidkaldt til en vigtig debat om, hvordan fremtidens arbejdsmarked skal se ud. Journalist og politisk kommentator Noa Redington agerede moderator.

På trods af forskellige ståsteder var de tre debattører enige om, at vi står på en brændende platform – både lokalt og nationalt. At det er afgørende for sammenhængen i vores velfærdssamfund og for den fortsatte udvikling af erhvervsliv og lokalsamfund, at vi i fællesskab får fundet løsninger på udfordringerne med arbejdskraft.

”Vi skal sørge for at være en attraktiv og velfungerende kommune, som man har lyst til at flytte til, leve og arbejde i. Når vi lykkes med at tiltrække flere borgere udefra, bliver det lettere at besætte både kommunale og private jobs. Og så skal vi lave flere partnerskaber samt styrke fødekæden med vores virkelighedsnære skole, for eksempel via MakerVærket, erhvervspraktik og Kloge Hænder. Eleverne både i grundskolen og på Campus skal inspireres til at kigge lokalt i forhold til både uddannelse og karriere, for der er masser af spændende muligheder”, lød det fra borgmester Tina Tving Stauning.

Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv pointerede nødvendigheden af at kigge mod udlandet for at skaffe den nødvendige arbejdskraft.

”Vi ved, at udenlandske medarbejdere bidrager i stor stil på vores arbejdspladser – også her lokalt i Frederikssund. Alene i 2022 bidrog internationale kolleger med 255 milliarder kroner til Danmarks BNP, hvilket jo er helt fantastisk. Så i stedet for at fokusere på, hvordan vi holder gode folk ude, skal vi fokusere på, hvordan vi får dem hertil. For jo længere tid vi venter, jo mere koster det på vores velstand og velfærd”, sagde direktøren for Dansk Erhverv blandt andet.

Fra Dansk Metals side var der opfordring til handling og til at kigge på den skæve fordeling på ungdomsuddannelserne.

”Vi skal handle nu, for uden flere faglærte bliver manglen på arbejdskraft kritisk, og så når vi heller ikke i mål med den grønne omstilling. Men det er ikke en let problematik, for så havde vi løst den for længst. Vi mener blandt andet, at optaget på de almene gymnasier skal begrænses, så flere unge introduceres til andre relevante ungdomsuddannelser. Og så skal virksomhederne investere mere i ny teknologi, så effektiviteten bliver højnet. Vi er ikke imod mere udenlandsk arbejdskraft, så længe det sker under ordnede og organiserede forhold”, sagde Claus Jensen, der er forbundsformand i Dansk Metal.

I kølvandet på debatmødet vil Frederikssund Erhverv nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med konkrete anbefalinger til, hvad der skal til lokalt for at sikre den nødvendige arbejdskraft.

”Nu rykker vi endnu tættere sammen i bussen og forsøger at finde fælles løsninger på udfordringerne. Det er jo en kompleks problemstilling, som alle kommuner i øvrigt står med. Derfor er der heller ikke noget quick fix, men vi tror på, at et tæt partnerskab mellem erhvervsliv, kommune, uddannelsesaktører, organisationer og ikke mindst borgere og medarbejdere er vejen frem, og det er der heldigvis bred opbakning til”, siger Hans Peder Wagner fra Frederikssund Erhverv.

Indsatsen for at sikre kvalificeret arbejdskraft lokalt fortsættes på Frederikssund Kommunes Erhvervskonference den 14. november 2023, hvor temaet er Fremtidens arbejdskraft – de unge som det bedste aktiv.