Pressemeddelelse, 27. september 2023.

Peter Bo Andersen er efter mere end 16 års indsats næsten blevet synonym med Frederikssund Erhverv. Nu indledes et generationsskifte på direktørposten som led i en fremtidssikring af erhvervsforeningen.

Siden 2007 har Peter Bo Andersen været direktør i Frederikssund Erhverv. Fra starten var opdraget fra politisk hold til den nystiftede erhvervsforening ret simpelt: Infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur. Den ringe fremkommelighed var dengang områdets akilleshæl, men med S-togsstation i Vinge, ny bro over Roskilde Fjord og en motorvej på vej ser tingene nu anderledes ud.

Ud over indsatsen for at forbedre den lokale infrastruktur, interessevaretagelse og tiltrækning af arbejdspladser er det især arbejdskraft, uddannelse og grøn omstilling, der har stået øverst på direktørens to-do-liste gennem årene.

Hans Peder Mikkelsen, bestyrelsesformand i Frederikssund Erhverv, udtaler:

”Peter har spillet en afgørende rolle i den positive udvikling, som erhvervslivet har været inde i siden 2007. Der kan ikke herske tvivl om, at han har tilført hele området stor værdi som erhvervsdirektør. Han har ganske enkelt gjort det fremragende og altid arbejdet utrætteligt på at fremme virksomhedernes interesser – men hele tiden med det sigte, at erhvervsudviklingen også skal være til gavn for lokalområdet og fællesskabet. Vi skylder Peter en meget stor tak for hans indsats”.

”Frederikssund Erhverv står et rigtig godt sted”

Selv ser erhvervsdirektøren tilbage på den lange periode i Frederikssund Erhverv med glæde.

”Det har været en stor fornøjelse at stå i spidsen for FE og mine dygtige kolleger i Havnegade. Jeg synes i al beskedenhed, at vi har opnået en hel del siden foreningens stiftelse. Som et af førstehåndsvidnerne til udviklingen siden 2007 kan jeg konstatere, at der er sket utrolig meget positivt med både erhvervslivet og byggeriet. Hele vejen igennem har vi oplevet en stærk opbakning fra vores medlemsvirksomheder og andre interessenter, og dét har været min primære drivkraft gennem årene. Nu er tiden så kommet til at trappe ned og prioritere mig selv, andre interesser og familien højere”, lyder det fra Peter Bo Andersen.

Direktøren fremhæver Frederikssund Erhvervs solide ståsted, og så håber han på et fortsat tæt partnerskab med Frederikssund Kommune:

”Frederikssund Erhverv står lige nu et rigtig godt sted med fine muligheder for at bidra ge til at skabe en endnu mere attraktiv kommune for borgere og virksomheder. Når jeg nu stopper, er det mit håb, at det konstruktive partnerskab med kommunen vil fortsætte, og at man fra politisk hold fortsat vil prioritere erhvervsudviklingen højt. For når man kigger på tallene, er FE en rigtig god forretning for kommunen”, siger Peter Bo Andersen.

Det planlagte generationsskifte på direktørposten finder sted hen over de kommende måneder, hvor processen med at finde Peter Bo Andersens afløser igangsættes. Peter Bo Andersen vil i samme periode bidrage til en glidende overgang og fremtidssikring af Frederikssund Erhverv.

Som en del af generationsskiftet bliver der igangsat en strategiproces med relevante aktører, som skal sætte kursen fremadrettet for Frederikssund Erhverv.

// Bestyrelsen i Frederikssund Erhverv