Som allerede udmeldt er Peter Bo Andersen stoppet som direktør i Frederikssund Erhverv ved udgangen af 2023. Det sker efter 17 års dedikeret indsats for det lokale og regionale erhvervsliv og for udviklingen i Frederikssund Kommune.

Peters afgang bliver markeret ved vores nytårskur på Restaurant Toldboden, tirsdag den 23. januar, hvor der fra kl. 17-18.30 afholdes en afskedsreception.

Når en markant og succesfuld erhvervsdirektør som Peter stopper, vil det naturligt nok afføde nogle spørgsmål om fremtiden – både fra vores medlemsvirksomheder og fra andre samarbejdspartnere.

De spørgsmål vil bestyrelsesformand Hans Peder Mikkelsen adressere i nedenstående FAQ.

Hvornår kommer der en ny direktør?

I bestyrelsen har vi igangsat processen med at finde en ny direktør for Frederikssund Erhverv.

Først skal profilen defineres af bestyrelsen i tæt samarbejde med medarbejderne i Havnegade og med Frederikssund Kommune.

Når profilen er defineret, vil et ansættelsesudvalg stå for selve rekrutteringen. Når vi kan, vil vi naturligvis fortælle mere om denne proces.

Hvad bliver retningen fremover?

Nu hvor Peter er stoppet, har vi i bestyrelsen besluttet at genbesøge strategien for Frederikssund Erhverv. Hvad skal vi som erhvervsforening have mest fokus på? Skal retningen justeres en anelse? Vil et andet setup måske være mere gunstigt?

Jeg forventer mig ingen revolutioner, for Peter og teamet har skabt så mange stærke resultater gennem årene, men det kan jo være, at Frederikssund Erhverv kan komme til at stå endnu stærkere i billedet med mindre strategiske justeringer i årene frem.

Tovholder på strategiprocessen er Lars Gylden fra bestyrelsen (til daglig CFO i Koatek A/S).

Det vil blive nødvendigt at involvere vores vigtigste interessenter såsom medlemsvirksomhederne og kommunen i denne proces, så det kommer de pågældende aktører til at høre mere om.

Hvem står så i spidsen for Frederikssund Erhverv nu?

Indtil vi har fået genbesøgt strategien og fundet en kompetent afløser for Peter, vil jeg som bestyrelsesformand fungere som stedfortræder.

Jeg vil være at finde på Frederikssund Erhvervs kontor i Havnegade hver onsdag i den kommende periode.

Hvad er tidsplanen?

Jeg forventer, at vi til Frederikssund Erhvervs generalforsamling i april kan fortælle meget mere om – og involvere jer i – den kommende strategi.

Det er ikke sikkert, at vi også kan præsentere den kommende direktør ved samme lejlighed, men vi vil fra bestyrelsens side forsøge at få det hele på plads så snart som muligt. Dog vil vi hellere gøre det rigtigt end hurtigt.

Vil der være andre ændringer i Frederikssund Erhverv?

Nej, som udgangspunkt ikke. Det gode team i Havnegade kører ufortrødent videre med diverse aktiviteter og arrangementer, som har til formål at fremme det lokale erhvervsliv.

Du kan altså som medlemsvirksomhed forvente at få (minimum) den samme værdi for dit kontingent i det kommende år som tidligere.

Der er heller ikke udsigt til udskiftning blandt medarbejderne, der alle har udvist lyst og vilje til at være en del af Frederikssund Erhverv 2.0 – og det siger vi i bestyrelsen mange tak for!