I en unik tidslomme på R. Strüwing Maskinfabrik midt i Frederikssund mødtes korpset af Campusambassadører til årsmøde midt i november. På mødet fik skole-virksomhedsindsatsen et fornyet mandat fra virksomhederne, der ser ud til at engagere sig endnu mere i 2022.

Siden 2017 er det lykkedes at hæve optaget på erhvervsuddannelserne direkte fra grundskolen så betragteligt, at Frederikssund Kommune nu er bedst i Region Hovedstaden. Samtidig er erhvervslivet kommet på skoleskemaet rundt om i grundskolerne og på ungdomsuddannelserne, der tænkes nu mere efterspørgselsdrevet end udbudsdrevet.

”Indsatsen over de seneste år har været en kæmpe succes. Det, som I (Campusambassadørerne, red.) har været med til at skabe, har gjort, at omverdenen kigger mod Frederikssund for at blive inspireret på det her område. Vi er i kraft af jeres engagement lykkedes med at tiltrække markante midler fra private og offentlige fonde, som gør, at vi kan løfte indsatsen yderligere fremover”, lød det fra specialkonsulent Hans Peder Wagner i indledningen på årsmødet.

Som konkrete eksempler på den intensiverede skole-virksomhedsindsats kan nævnes:

  • > Det kommende DanmarksMakerskab vil fremover blive afholdt på MakerVærket i Frederikssund. Det er Frederikssund Gymnasium, der har taget initiativet, og i samarbejde med Frederikssund Erhverv og Fonden For Entreprenørskab rejst midler fra Region Hovedstaden til at udvikle og gennemføre de første events i 2022-2023. Frederikssund Erhverv skal facilitere deltagelse af en række virksomheder indenfor forskellige tekniske brancher, som vil levere fremtidsrettede udfordringer og cases til DanmarksMakerskabet.
  • > I en klasse for sig. Frederikssund får endnu en nyskabelse indenfor uddannelse, idet der oprettes en særlig HF-X klasse fra august 2022 på Frederikssund Gymnasium. Her får unge med specielle færdigheder, men også udfordringer, mulighed for at tage en ungdomsuddannelse på særlige vilkår. Projektet, der skal bringe nye kompetencer i spil, hedder I en klasse for sig og har fået et støttebeløb på 4,6 mio. kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond.
  • > Nyt User Xperience LAB (købsoplevelseslaboratorium) på Campus. Der planlægges endnu et nyt uddannelsestilbud på Campus i 2022, hvor detailhandel og forsyningskæder er i centrum. Det projekt forventes etableret på UNORD med støtte fra blandt andre Salling Group.
  • > Klimaværket. Tillige bliver undervisning i bæredygtighed et fokusområde, hvor KlimaVærket forventes oprettet på Campus. Det bliver en særlig uddannelsesretning, hvor unge kan arbejde målrettet med fremtidsrettede forretningsmodeller, klimaløsninger og bæredygtig, grøn omstilling.
  • > Erhvervspraktik. Sidst, men ikke mindst, bliver erhvervspraktik en ”skal-opgave” for grundskolerne, som kommer til at koordinere og sikre, at alle elever i 8. og 9. klasse får mulighed for at komme i praktik i en virksomhed.

”Vi skal holde kæden stram”

Der er med andre ord sket utrolig meget med skole-virksomhedssamarbejdet, siden det hele startede med uddannelsesprojektet FUEL tilbage i 2017.

”Det har været en lang vandring og til tider et meget sejt træk. Men det er også noget af en forandringsproces, vi har været igennem. I den hellige treenighed – uddannelser, erhvervsliv og kommune – er vi kommet utrolig langt, og vi har faktisk haft tæt ved 15 andre kommuner, der har spurgt os, hvordan vi har gjort. Så indsatsen ER en klokkeklar succes. Det skal vi glæde os over, men vi skal også holde kæden stram”, lød det på årsmødet fra direktør i Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen.

Fornyet mandat og fortsat imponerende opbakning

På årsmødet fik Frederikssund Erhverv fornyet mandat fra virksomhederne til at fortsætte udviklingen på området og blive ved med at skubbe på for yderligere forandring.

Kigger vi på de fastlagte aktiviteter for 2022, er der stor opbakning fra Campusambassadørerne. I forbindelse med årsmødet fik Frederikssund Erhverv hele 82 tilmeldinger fra virksomhederne fordelt på seks konkrete aktiviteter.

De seks aktiviteter er: Kloge Hænder, CampusDag XL, Erhvervspraktik, Virksomhedssafari, Karriereagenterne og Girls’ Day in Science.

Der er plads til flere

Campusambassadørerne er ikke en lukket klub. Der er altid plads til flere engagerede virksomheder, og uanset branche og størrelse kan vi helt sikkert finde noget, som vil mening for dig og din virksomhed at engagere jer i.

Så hvis du sidder i en lokal virksomhed og har lyst til at gøre en forskel ved at blive en del af den lokale skole-virksomhedsindsats, så hører vi meget gerne fra dig.

Du kan kontakte Hans Peder Wagner fra Frederikssund Erhverv på hpw@frederikssunderhverv.dk eller 22 52 87 11.

På infografikken herunder har vi forsøgt at visualisere det imponerende engagement fra de lokale Campusambassadører.

Tusind tak for jeres indsats!