Den 18. april var aktørerne i EnergiPartnerskab Frederikssund inviteret til workshop på Restaurant Toldboden. Her blev der taget endnu et vigtigt skridt i udviklingen af EnergiPartnerskabet med henblik på at indfri projektets kæmpestore potentiale.

Tidligere på året har partnerskabet modtaget støtte fra EU’s European City Facility-fond på 60.000 Euro, der blandt andet bruges til videre udvikling af konceptet.

Kort fortalt handler EnergiPartnerskab Frederikssund om følgende:

– at udnytte virksomhedernes overskudsvarme til fjernvarme
– at sikre lokal forsynings- og aftagesikkerhed
– at få etableret vedvarende energiproduktion i lokalområdet
– at samle alle aktører, inklusive borgere, i et bredt forankret energikonsortium.

Stærkt, tværgående samarbejde

EnergiPartnerskab Frederikssund er et tværgående energisamarbejde mellem fem af områdets mest energitunge virksomheder (CO-RO A/S, Topsil GlobalWafers A/S, Topsoe, FOSS og Croda), Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv samt forsyningsselskaberne E.ON og Vestforbrænding.

Partnerskabet har i første omgang fået støtte fra EU’s European City Facility-fond på 60.000 Euro, der blandt andet bruges til videre udvikling af konceptet.

EU-støtten er første skridt mod en fælles ambition om at udvikle vores partnerskabsmodel, inklusive koncept for investering og finansiering af energifælleskaber – og ultimativt et lokalt, bredt forankret energikonsortium.

Der er fire nedsatte arbejdsgrupper under EnergiPartnerskab Frederikssund:

Energieffektivitet: Udforske muligheder og gennemføre besøg hos hinanden.
Elforsyning: Få en samlet oversigt over behov og udbygningsplaner og indlede dialog med Radius herom.
Fjernvarme: Arbejde med udrulningsplaner med fokus på udnyttelse af overskudsvarme.
Vedvarende energi: Kigge på etablering af solceller, vindmøller og fælles energianlæg.