Efter at miljøingeniør Kristian Karnov i oktober 2021 blev ansat i Frederikssund Erhverv, sættes der nu yderligere fokus på erhvervslivets grønne omstilling med ansættelsen af Kåre M. Rasmussen.

Kåre er tilknyttet Frederikssund Erhverv to dage om ugen og skal her hjælpe de lokale virksomheder, som allerede har taget fat på den grønne omstilling – eller har en ambition om at komme i gang.

”Min tilgang til den grønne omstilling i virksomhederne er, at den skal understøtte forretningsstrategien. Så er det altid lettere at få tiltagene igennem, og på den måde er det mest optimalt for virksomhed såvel som miljø”, siger Kåre M. Rasmussen.

Kåre beskriver sig selv som generalist med en solid portion erfaring og et godt mix fra både den kommercielle og den miljømæssige verden. Han har en uddannelsesbaggrund som bachelor i Business Administration suppleret med Mastergrader i IT og IT & Læring.

”Det skal ikke gøres mere komplekst, end det er”

Efter mange år som marketingchef og -konsulent indenfor blandt andet kraftværksindustrien, bankverdenen og på bureau påbegyndte Kåre uddannelsen i miljøteknologi med fokus på miljøledelse.

Kåre har arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling med en række af de største NGO’er, byggebranchen og restaurationsbranchen – og er p.t. involveret i projekter om bæredygtige byggematerialer samt optimering af ejendomsbestyrelsers bæredygtighedskompetencer.

”Når man skal arbejde sammen med større eller mindre SMV’er, handler det om ikke at gøre tingene mere komplekse, end de er. Sammen med virksomhederne er mit fokus at fokusere og prioritere opgaverne i den rækkefølge, de tilfører miljøet og virksomhederne størst værdi”, fortæller Kåre.

Kåre M. Rasmussen er som nævnt tilknyttet kontoret i Havnegade to dage om ugen. Han kan kontaktes på 22433597 eller kmr@frederikssunderhverv.dk.