Grøn fjernvarme baseret på overskudsvarme fra Frederikssunds store virksomheder kan blive vejen mod et mere bæredygtigt lokalsamfund, som kan opfylde fremtidens klimamål. Projektet er realistisk, og potentialet er stort, lyder det fra Frederikssund Erhverv.

”Vi har en række større, lokale virksomheder, som udviser stor interesse i at føde deres overskudsvarme ind i det lokale fjernvarmenet. Det vil både give en stabil og prisvenlig varme til borgerne, og samtidig vil det være en stor hjælp til at opfylde de grønne ambitioner hos erhvervslivet og kommunen – og selvfølgelig også til at nå de fastsatte mål i Klimaloven”, siger direktør i Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen.

I 2021 nedsatte Frederikssund Erhverv en ”energiklynge” sammen med Frederikssund Kommune, hvor en håndfuld af kommunens største virksomheder er med. Her er interessen for et stort, fælles varmeforsyningsprojekt i den grad til stede.

”Det er tydeligt for os, at de forskellige parter virkelig vil det her, og at et fælles projekt har et markant, grønt potentiale. Det vil være virkelig godt for hele lokalsamfundet, hvis vi kan få sat det her på skinner og undgå at fyre for gråspurvene i fremtiden. Derfor er vi også meget glade for den konstruktive dialog, vi har med forsyningsselskaberne E.ON og Vestforbrænding”, lyder det fra Peter Bo Andersen.

Netop Vestforbrænding har meddelt, at en konvertering af fossil opvarmning til grøn fjernvarme i Frederikssund vil kunne give en reduktion i CO2-udledningen på hele 13.000 tons årligt.

Den massive klimagevinst kan realiseres ved at konvertere store dele af de områder i Frederikssund, der i dag opvarmes af olie- og gasfyr, samt forsyningen af Vinge til grøn fjernvarme – baseret delvist på overskudsvarmen fra lokale virksomheder.

Ambitionen om grøn, fossilfri varme til Frederikssund og Vinges borgere har forsyningsselskaberne E.ON og Vestforbrænding til fælles – og det kan du læse mere om her og her.


Vi befinder os på en brændende platform

Danmark skal inden for få år omstille sig betragteligt. Den vedtagne Klimalov tilsiger, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 70 procent i 2030, mens Danmark senest i 2050 skal være klimaneutral.

Det stiller store, men nødvendige, krav på en række områder for borgere, virksomheder og kommune – ikke mindst hvad angår varmeforsyning. Fremover går det ikke an at opvarme boliger med fossil varme; den skal inden for få år komme fra grønne energikilder.

”Der er ingen tvivl om, at vi som lokalsamfund befinder os på en brændende platform. Det er ikke længere et spørgsmål, om vi skal omstille os, men om hvor hurtigt vi kan gøre det. Som vi ser det, er vejen frem brede samarbejder, for eksempel om den lokale varmeforsyning. Nu skal vi sammen med kommunen, virksomhederne og forsyningsselskaberne tage de næste, nødvendige skridt for at få den grønne varme udbredt så meget og så hurtigt som muligt”, siger Peter Bo Andersen fra Frederikssund Erhverv.