Under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er der afsat midler til at understøtte og videreudvikle økologien i Danmark. Midlerne er udmøntet i en række puljer med særligt fokus, som administreres af Fonden for økologisk landbrug.

Der er i år oprettet en køkkenomstillingspulje, der skal fremme økologi og klimavenlig mad i professionelle køkkener.

Puljen er blandt andet annonceret på fondens hjemmeside her: oekologifonden.dk.

Mere info om køkkenomstillingspuljen:

  • Der er i sommeren 2021 udarbejdet en fireårig strategi for 2022-2025.
  • Der er for perioden afsat i alt 54 mio. kr. i puljen.
  • Økologisk omstilling af professionelle køkkener har til formål at højne økologiprocenten i de mange daglige måltider, der serveres i landets professionelle køkkener.
  • Midlerne afsættes til kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere med fokus på viden om bæredygtig produktion af måltider, De officielle Kostråd, madspild og sæson. Formålet er endvidere at udbrede Det Økologiske Spisemærke, som medvirker til vedligehold og udvikling af økologien i køkkenerne på længere sigt. Målgruppen er både offentlige og private, professionelle køkkener.
  • Ansøgere kan være: 1) Kommuner, regioner og statslige institutioner med henblik på omlægning af køkkenerne, som drives i eget regi. 2) Virksomheder, som driver offentlige eller private køkkener, med henblik på omlægning af køkkenerne. 3) Virksomheder med henblik på omlægning af egne private køkkener. 4) Konsulentvirksomheder, uddannelsesinstitutioner o.l. med henblik på ydelse af bistand til kompetenceudvikling af medarbejdere i enten offentlige eller private køkkener.
  • Ansøgningsfristen for at søge om tilskud til gennemførelse af projekter i kalenderåret 2022 er den 21. oktober 2021 kl. 12. Bevillingsrammen for 2022 er i størrelsesorden 17 mio. kr.

Du kan læse mere om Fondens strategi og se ansøgningsmaterialet på fondens hjemmeside:
Køkkenomstilling 2022 (oekologifonden.dk).

Foto: www.oekologifonden.dk