Fabulas, Bærebo og Innovater A/S er navnene på de tre investorer, som nu har fået godkendt deres køb af fire storparceller i Vinge. Dermed er der inden for de næste år udsigt til hundredevis af nye boliger i forskellige afskygninger samt en dagligvarebutik.

Salget af storparcellerne blev onsdag aften godkendt af byrådet i Frederiksund Kommune.

Fabulas har købt to storparceller vest for Deltavej i Deltakvarteret, hvorpå de vil opføre i alt 100 andelsboliger i to etaper.

Bærebo har indgået købsaftale på en storparcel vest for Deltavej i Deltakvarteret, hvorpå de vil opføre 60-80 boliger med fælleshuse. Bebyggelsen vil i sit udtryk have karakter af et bæredygtigt bofællesskab.

Innovater har købt en parcel syd for Vinge Station. Her indeholder projektforslaget en dagligvarebutik på 1200 kvm. i stueplan og 42 boliger fra 1. til 5. etage.

Oven i de nye, spændende boligudviklingsprojekter, der i øvrigt alle bliver DGNB-certificeret, kommer de 198 almene boliger, som Domea.dk meget snart begynder at opføre tæt ved Vinge Station.

Du kan læse flere detaljer hos Frederikssund Kommune her.

Foto: frederikssund.dk