I løbet af maj åbner tre attraktive puljer for ansøgninger fra erhvervslivet. Måske er de relevante for din virksomhed?

Både puljerne hos SMV:Digital (åbner 31. maj), DigitaliseringsBoost – COVID-19 (frist 28. maj) og Erhvervstilskud til energieffektiviseringer (åbner 18. maj) åbner snart for ansøgninger. Vi orienterer kort om dem i denne artikel.

SMV:Digital

En ny pulje med 23,5 millioner kroner åbner for ansøgninger den 31. maj kl. 09:00.

Hvis du har en lille eller mellemstor virksomhed med potentiale og ambition om at vækste, kan du ansøge om at få del i tilskudsmidlerne under SMV:Digital.

Du kan ansøge om en tilskudsvoucher på 100.000 kr. til indkøb af en privat rådgiver, der kan hjælpe dig med dit digitale projekt. Der kan søges om tilskud til tre områder:

E-handel
Digital omstilling og automatisering
Grøn og digital omstilling

Læs mere om mulighederne for at ansøge SMV:Digital-puljen her.

DigitaliseringsBoost – COVID-19

Puljen DigitaliseringsBoost – Covid-19 giver din virksomhed mulighed for at udvikle et koncept eller en platform for digitalt salg eller service med mulighed for at få medfinansiering, hvis løsningen anvender én eller flere af Industri 4.0-teknologierne. Der er ansøgningsfrist den 28. maj 2021.

Hvad kan du få ud af DigitaliseringsBoost – Covid-19?

  • Op til 200.000 kr. (max 33% af lønomkostninger) i medfinansiering til teamets virksomheder i forbindelse med produktudviklingen.
  • Op til 50.000 kr. i medfinansiering til videninstitutionens indsats i forbindelse med produktudviklingen.
  • Hjælp til at komme igennem projektprocessen.
  • Præsentation af produktet eller løsningen for potentielle kunder ved fx workshop, konference eller lignende.

Læs mere om puljen og mulighederne for at ansøge her.

Erhvervstilskud til energieffektiviseringer

I puljen Erhvervstilskud til energieffektiviseringer er der op til 150 millioner kroner.

Den 18. maj 2021 åbner puljen for ansøgninger.

Tilskudsordningen har til formål at sænke energiforbruget i Danmark. Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer kan søges af privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder, og der gives tilskud til projekter, der reducerer det endelige energiforbrug i Danmark.

Man kan f.eks. søge om tilskud til:

Udskiftning af kedel med varmepumpe
Udskiftning af belysning med LED
Etablering af varmegenvinding
Energioptimering af procesanlæg

Ansøgningsperioden løber fra 18. maj til og med 1. juni 2021 kl. 12:00.

Læs mere om ansøgning til puljen her.