I årtier har en motorvej hele vejen til Frederikssund været på det politiske tegnebræt. Anlægsloven for Frederikssundmotorvejen blev vedtaget for 12 år siden, men vi har desværre stadig en færdiggørelse til gode.

Det går ud over de mange tusind pendlere og lokale virksomheder, som dagligt slås med lange køer og markant forhøjet transporttid. Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er den nuværende trafiksituation på vores kanter meget lidt fordelagtig.

Op til de kommende forhandlinger på Christiansborg om en ny infrastrukturaftale er de tre kommuner langs ‘Frederikssundfingeren’ – Ballerup, Egedal og Frederikssund – derfor gået sammen om kampagnen #HalveLøsninger. Et navn/hashtag, der naturligvis refererer til Frederikssundmotorvejen, som fortsat kun er halvt fuldendt.

Formålet er at kaste mere lys over den infrastrukturelle flaskehals, der er til stor gene for vores borgere og erhvervsliv hver eneste dag – og som er en klar hæmsko for den erhvervs- og bosætningsmæssige udvikling langs ‘Frederikssundfingeren’.

Kampagnen består blandt andet af klistermærker til bilerne, en Facebook-kampagne – hvor du kan vise din støtte ved at ændre dit profilbillede – samt af filmen ”Motorvej hele vejen”, som du kan se herunder.

 

Derfor er motorvejen så vigtig:

  • Stort behov for 3. etape fra Tværvej til Frederikssund. Der kører ca. 24.000 biler dagligt på strækningen.
  • Frem mod år 2030 vil trafikken stige til omkring 32.000 biler dagligt. Det er lige så mange, som der kører over Storebælt.
  • Den forventede pris for 3. etape er 2,9 mia. kr. (tidligere vurdering var 3,8 mia. kr.).
  • Kronprinsesse Marys Bro er åbnet med en firesporet vej og et betalingsanlæg, der p.t. ikke er koblet til en motorvej.
  • Anlægsloven er vedtaget, så projektet kan sættes i gang hurtigt.

Tallene taler deres tydelige sprog

For nylig landede så den opdaterede VVM-redegørelse for Frederikssundmotorvejen fra Vejdirektoratet.

Redegørelsens tal støtter også utvetydigt op om en færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen. Motorvejen er billigere at anlægge end ventet og giver stor samfundsøkonomisk forrentning.

I rapporten står der således, at en færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen vurderes at have en samfundsøkonomisk forrentning på hele 10,6 %. Det placerer motorvejsstrækningen blandt de allermest rentable, større vejprojekter i Danmark.

Samtidig vurderes prisen på motorvejen til at være næsten en milliard kroner mindre, end man tidligere har vurderet. Endelig vurderer Vejdirektoratet, at merudledningen af CO2 efter en årrække næsten vil forsvinde som følge af flere elbiler og mere miljøvenlig elproduktion.

Af disse årsager må det nu være endegyldigt slut med #HalveLøsninger.