Har I planer om at etablere solcelleanlæg i din virksomhed – og kunne I godt tænke jer at høre mere om mulighederne og udfordringerne? Så læs med her.

De seneste måneder har vi oplevet stor interesse for etablering af solcelleanlæg blandt vores medlemsvirksomheder.

Med interessen følger typisk en række spørgsmål såsom:

Hvilken type solceller og hvilket anlæg bør man vælge?
Hvad er tilbagebetalingstiden?
Hvor stor en andel af jeres elforbrug skal anlægget dække?
Hvilke tilladelser skal der til?
Hvordan er processen?

For at hjælpe med at besvare nogle af disse spørgsmål – samt andre I måtte brænde inde med – planlægger vi at afholde et medlemsmøde omkring solceller ultimo september.

Her er det vores plan at invitere eksperter på området samt virksomheder, der allerede har etableret solcelleanlæg, til at dele ud af deres erfaringer og besvare spørgsmål.

Vi vender tilbage med konkret dato i august, men:

> Vi er allerede nu interesseret i at høre fra medlemmer, som overvejer etablering af solcelleanlæg. Det vil give os en ide om omfanget – og et indtryk af hvilke overvejelser I gør jer.

Skriv derfor gerne til Kåre Rasmussen på kmr@frederikssunderhverv.dk eller ring på 2243 3597.