Den grønne omstilling er krøbet højt op på dagsordenen – både i erhvervslivet og i den politiske verden – i løbet af de senere år. Det er i dag et must som virksomhed at forholde sig til egen bæredygtighedsindsats, uanset branche og størrelse.

I Frederikssund Erhverv har vi gennem en længere periode haft markant fokus på dette område, blandt andet ved at afholde en række medlemsarrangementer med den grønne omstilling i centrum. Desuden blev Kåre Rasmussen hentet ind som ny FE-konsulent med det formål at styrke de interne kompetencer og øge fokus på den grønne omstilling blandt det lokale erhvervsliv.

Som noget nyt barsler vi med en række mindre gå-hjem-møder, som vi påtænker at afholde en gang om måneden. Møderne vil vare halvanden time fra kl. 14-15.30, men afholdes dog kun, hvis vi kan samle minimum 5 virksomheder per gang.

Gå-hjem-møderne bliver netværksmøder med oplægsholder, men samtidig med aktiv interaktion med og mellem deltagerne.

Formål: Hæve deltagernes ”grønne kompetencer”

Målgruppe: Virksomheder, som skal i gang eller har taget de første skridt inden for grøn omstilling.

Sted: Vores kontor i Havnegade, Frederikssund

Oplægsholder: Primært Kåre Rasmussen fra FE, men med “special guests” på flere af møderne

Temaeksempler:
– Bæredygtighedskommunikation og greenwashing
– Klimaregnskabet
– ESG-rapportering
– Livscyklusanalyse
– Bæredygtigheds-due dilligence
– CSRD, ESRS og anden EU-regulering, samt hvad det kommer til at betyde for virksomhederne

Har du ønsker, input eller gode ideer til mødeemner eller oplægsholdere, så hører Kåre gerne fra dig: kmr@frederikssunderhverv.dk.

Når konceptet og datoerne er helt på plads, sender vi mere information ud til vores medlemsvirksomheder.