Edit: Runde 3 kører fra 29. marts til 21. april 2022.

Det nye år byder på et rigtig godt, grønt tilbud til dig som virksomhed.

Den 4. januar 2022 åbnede Energistyrelsens Erhvervspulje nemlig for ansøgninger.

Her kan du som privat virksomhed søge tilskud til energispareprojekter i 2022. Tilskuddet dækker helt op til 50 % af omkostningerne.

Du kan altså få penge til at tage hul på den grønne omstilling – eller til at tage næste skridt, hvis du allerede er i gang. Erhvervspuljen åbnede som nævnt den 4. januar, men der vil forekomme i alt 5 runder i løbet af året.

I denne artikel kan du læse om Erhvervspuljen og om, hvordan du ansøger.

NB: Hvis det hele bliver for langhåret, og hvis du har behov for hjælp, kan du kontakte vores “grønne eksperter” Kristian Karnov og Kåre M. Rasmussen, som kan guide dig videre.


Støttekriterier

Støttebeløbet vil som udgangspunkt afhænge af projektets energibesparelse – målt i ører per kWh. Beløbet må dog maksimalt være 7 ører per sparet kWh, afhængig af virksomhedens størrelse, eller maksimalt 15 mio. Euro.

Små virksomheder kan få refunderet op til 50 %, mellemstore virksomheder 40 % og store virksomheder 30 %.


Formålet med Erhvervspuljen

Erhvervspuljen er et led i at nå Danmarks CO2-reduktionsmål på 70 % i 2030. Projekter med konvertering fra fossilt brændsel til vedvarende energi prioriteres derfor højt. Det betyder, at projekter med udskiftning eller optimering af forsyningsanlæg, procesanlæg eller belysning prioriteres.

I 2021 var de brancher, som oftest modtog tilskud, landbrug, fast ejendomme (til udlejning), detailhandel og fremstillingsindustrien. Her var energitypen før omstillingen typisk naturgas, oliefyr, fjernvarme og elektricitet, som stemmer overens med prioriteringen.

Det samlede, ansøgte beløb løb op på 345 mio. kroner af en samlet pulje på 600 mio. kroner i 2021.


Brancherelevans

2022-puljen har fokus på udskiftning/optimering af forsyningsanlæg, procesanlæg eller belysning. Derfor vil alle lokale virksomheder som udgangspunkt kunne drage nytte af puljen, f.eks. ved udskiftning af procesanlæg fra gasfyr/oliefyr til varmepumper.


Ansøgningsproces

Ansøgningen til Erhvervspuljen sker i to faser, der involverer en indledende ansøgning og en endelig ansøgning.

Som tidligere nævnt er der fem runder, som starter henholdsvis 4. januar, 15. februar, 29. marts, 31. maj og 30. august 2022.

Hele ansøgningsprocessen kan illustreres således:

Her er en video fra Energistyrelsen, som kort forklarer ansøgningsmulighederne:

Vi har beskrevet selve ansøgningsprocessen i flere detaljer herunder:

Fase 1

Du skal indsende dit ansøgningsskema gennem Energistyrelsens ansøgningsportal. Her kræves tre ting.

  1. Vælg tiltagstype. Skal beskrive det eller de tiltag, som ønskes gennemført med tilskud.
  1. Estimat af energibesparelsen. Estimeringen kan laves ved at bruge Energistyrelsens standardforudsætninger og/eller standardløsninger, som er tilgængelig på hjemmesiden. Vær opmærksom på, at hvis energibesparelsen underestimeres i forhold til, hvad den reelle energibesparelse bliver dokumenteret til i fase 2, vil tilskuddet kun svare til fase 1-niveauet.
  1. Indberet det ønskede tilskudsbeløb. Tilskuddet kan maksimalt være op til 7 øre per sparet kWh. I tilfælde af stor efterspørgsel på puljemidlerne vil projekter med lavest øre per sparet kWh blive støttet først. Projekter, som konverterer fossilt brændsel til el, vil også blive prioriteret højt.

Fase 2

Her skal du indsende et nyt ansøgningsskema, som beskriver i detaljer, hvad projektet handler om. I ansøgningen beskrives tre ting.

  1. Beskriv situationen før energispareprojektet. Vedlæg dokumentation for energiforbruget, inden dit projekt er gennemført. Energistyrelsen har dokumenter tilgængelig til at vejlede dig i at udregne energiforbruget.
  1. Beskriv situationen efter energispareprojektet. Her estimeres, hvad det kommende energiforbrug vil blive, når projektet er gennemført.
  1. Lav en beregning for omkostninger for projektet og beskriv grundigt, hvordan du er kommet frem til beløbet.


Få hjælp  

Hos Frederikssund Erhverv er Kristian Karnov og Kåre M. Rasmussen klar til at guide dig videre og svare på generelle spørgsmål. Du finder deres kontaktinfo herunder:

Kåre M. Rasmussen
Mail: kmr@frederikssunderhverv.dk
Telefon: 22433597

Kristian Karnov
Mail: kk@frederikssunderhverv.dk
Telefon: 51514187