Så kom det omsider. Det store, nationale infrastrukturforlig, som vi har ventet så længe på. I forliget er der både gode og dårlige nyheder set med Frederikssund-briller.

Afgiften for at køre over Kronprinsesse Marys Bro fjernes fra 2022, lokale forbedringer på S-togsnettet venter på grund af et nyt vendespor ved Carlsberg Station, mens anlægsstart af færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen er sat til 2026.

”Det her var ikke, hvad vi havde håbet på. Vores klare førsteprioritet var en hurtig igangsættelse af 3. etape af Frederikssundmotorvejen. Desværre gik det ikke sådan, og det er et markant tilbageslag. Isoleret set er det dog positivt, at broafgiften bliver fjernet, og at vores offentlige transport via S-togsnettet bliver forbedret”, lyder det fra Peter Bo Andersen, direktør i Frederikssund Erhverv.

På trods af en anlægslov fra 2009 og en opdateret VVM-undersøgelse blev den hurtige anlægsstart af Frederikssundmotorvejen ofret i det politiske spil under forhandlingerne.

”I stedet for en motorvej om fem-seks år må vi nu regne med omkring 10 år, før vejnettet bliver forbedret på vores breddegrader. Jeg er reelt bekymret for, hvad det får af betydning for lysten til at drive erhverv her i området og for eksisterende virksomheders motivation til at udvide lokalt”, siger Peter Bo Andersen.

Haldor Topsøe A/S er en af de store, lokale virksomheder med udvidelsesplaner, som af flere omgange har italesat vigtigheden af en motorvej helt til Frederikssund. Også her er der skuffelse over den sene anlægsstart – læs reaktionen her.

Du kan læse mere om infrastrukturforliget her.