Tre lokale grundskoler, en lokal privatskole og i alt 14 klasser på 7. og 8. klassetrin fra Frederikssund Kommune har i de seneste uger deltaget i det nationale arrangement Kloge Hænder Online.

Kloge Hænder, der afvikles i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus, skal give elever i udskolingen inspiration til deres uddannelsesvalg ved at møde medarbejdere på lokale arbejdspladser og løse praktiske opgaver.

På grund af corona-omstændighederne var vi nødsaget til at gentænke formatet i år, da eleverne desværre ikke kunne besøge og udføre arbejdet på virksomhederne som tidligere. Det blev i stedet til en onlineudgave, hvor klasserne fik tilsendt materialekasser, der passede til de valgte fag: Tømrer, plastmager, murer og elektriker. Via instruktionsvideoer og dialog med virksomhederne skulle elever og lærere så udføre en opgave inden for det respektive fag, de havde valgt at beskæftige sig med.

Med fleksibilitet og samarbejdsvillighed fra både skolernes og virksomhedernes side lykkedes det igen i år at give de unge mennesker en forsmag på, hvad man også kan uddanne sig til og beskæftige sig med i fremtiden.

Af lokale virksomheder deltog El-Dam ApS, Den Glade Tømrer, MH Tømrer og Snedkerfirma ApS og 3Byg Tag & Facade ApS i denne omgang af Kloge Hænder – tak for jeres indsats!

NB: Vi “udgiver” en video i den nærmeste fremtid, hvor du kan få en fornemmelse af, hvordan Kloge Hænder Online 2021 forløb her i vores område.


På Ådalens Skole i Frederikssund havde 7. klasserne og deres lærere valgt, at det var faget plastmager, som de unge mennesker skulle fordybe sig i.


På Kingoskolen i Slangerup var Anders Verup fra El-Dam i Jægerspris på besøg for at besvare spørgsmål om elektrikerfaget og besigtige de eltavler, som eleverne havde lavet.