En række af aktørerne i EnergiPartnerskab Frederikssund var i slutningen af maj på ‘road trip’ til Sønderjylland, nærmere bestemt Sønderborg. Formålet med turen var at indhente inspiration til det videre arbejde fra energiprojektet Project Zero.

“Det var meget inspirerende at høre om Project Zero, der faktisk har været en del foran kurven, da de har arbejdet seriøst mod en lokal 0-udledning af CO2 siden 2007. Der er helt sikkert nogle erfaringer og ambitioner, som vi kan lade os inspirere af. Samtidig havde vi undervejs i bussen og på færgen rig lejlighed til at drøfte processen, potentialet med mere for vores eget lokale energiprojekt, siger Hans Peder Wagner, der er specialkonsulent i Frederikssund Erhverv.

Solid økonomi bag

Project Zero har en betydelig økonomi i ryggen, da projektet (i 2007) blev etableret som et offentligt privat partnerskab af SE, Bitten & Mads Clausens Fond, Sønderborg Kommune, DONG Energy og Nordea-fonden.

Project Zero er Sønderborgs vision om at have et CO2-neutralt energisystem inden 2029. Visionen er at vise, hvordan man i et helt område gennem ansvarlighed, samarbejde og handlinger på samme tid kan reducere CO2-udledningerne, skabe nye kompetencer og grøn jobvækst lokalt.

Det sker ved hjælp af en kosteffektiv tilgang, så deres tiltag og projekter ikke fordyres, men vil være de billigste løsninger. For at sikre dette har Project Zero en datadreven tilgang til dokumentation af deres vision og mål. Ambitionen er at udvikle sig fra at være en grøn klimapioner til et samlet Sønderborg, hvor grøn vækst er synonym med byen. Det betyder helt konkret, at projektets mål og ambitioner skal udvikle sig til grønne arbejdspladser.

Næste skridt

Blandt deltagerne var der bred enighed om, at besøget, rundvisningen og oplæggene i Sønderborg var meget interessante og relevante. EnergiPartnerskab Frederikssund kunne således vende næsen hjemad mod Fjordlandet med masser af inspiration og gåpåmod.

Et af de næste, væsentlige skridt for det lokale energiprojekt bliver forventeligt, at der ultimo 2023 kan søges om EU-medfinansiering fra HORIZON & LIFE-programmerne på et større millionbeløb. Beløbet skal blandt andet bruges til at udvikle et investeringskoncept med henblik på etablering af lokale energifælleskaber. Ultimativt er målet at skabe et lokalt energikonsortium, der kan sikre mere produktion af vedvarende energi og udnyttelse af virksomhedernes overskudsvarme og køling – og dermed levere fjernvarme og grøn strøm til virksomheder og borgere i Frederikssund Kommune.