Nu får lokale virksomheder endnu lettere ved at få hjælp af Frederikssund Kommunes erhvervskonsulent, Sune Kohl Bomholt Rasmussen, som hver tirsdag vil være at finde på Frederikssund Erhvervs kontor i Havnegade.

Plan & Erhverv i Frederikssund Kommune har nemlig etableret en ny, fast rutine, hvor Sune ugentligt besøger Frederikssund Erhverv, som stiller en kontorplads til rådighed.

– Det giver rigtig god mening, at Sune er fysisk til stede hos Frederikssund Erhverv. Den faste, ugentlige tilstedeværelse giver både bedre vidensdeling om fælles projekter og tiltag, og så skaber det en tættere dialog om, hvordan kommunen kan blive et endnu bedre sted at drive virksomhed. Desuden får lokale virksomheder mulighed for at mødes med Sune centralt i Frederikssund bymidte, lyder det fra Tina Tving Stauning, borgmester i Frederikssund Kommune.

En af måderne, hvorpå Frederikssund Kommune viser sit engagement for det lokale erhvervsliv, er gennem et godt samarbejde med Frederikssund Erhverv. Center for By og Landskab spiller en central rolle i denne forbindelse ved at sikre, at der er tæt kontakt mellem kommunen og erhvervsforeningen med henblik på opnå bedst mulig erhvervsfremme.

– Både Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv arbejder målrettet på at opbygge et stærkt erhvervsklima og sikre, at virksomheder i området har de bedst mulige betingelser for succes. Et godt og tæt samarbejde er en afgørende faktor i den proces, og det understøtter aftalen om Sunes faste tilstedeværelse hos os, siger Pernille Krogh fra Frederikssund Erhverv.

Kontakt kommunens erhvervskonsulent

Frederikssund er en dynamisk erhvervskommune i rivende udvikling og hjemsted for både iværksættere, mindre virksomheder, en række SMV’er og flere store produktionsvirksomheder.

Dermed er der også mange erhvervsrelaterede behov, som Frederikssund Kommune prioriterer at imødekomme.

Hvis din virksomhed har spørgsmål til kommunen, står Sune til rådighed og kan hjælpe jer med at navigere gennem eventuelle udfordringer, som virksomheden står over for.

Sune kan fanges på tlf. 2344 0455 eller skbra@frederikssund.dk / erhverv@frederikssund.dk.

Fremadrettet vil det være muligt at mødes med Sune hos Frederikssund Erhverv på Havnegade 5A, 3600 Frederikssund hver tirsdag fra kl. 10.30-15.00.