I mandags afholdt vi vores årlige generalforsamling i biografen i Sillebroen.

Der skal lyde en stor tak til de cirka 55 medlemsvirksomheder og andre deltagere, hvoraf mange kom med gode spørgsmål, input og opbakning til vores arbejde undervejs!

Til generalforsamlingen fik vi blandt andet valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer ind, nemlig Cecilie Jacobsen fra Restaurant Toldboden, Joakim Rasmussen fra RR Bolig og Kasper Nielsen Lilja fra Lokalbolig (se foto øverst).

Bestyrelsens beretning kan du læse her.

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her.

Bestyrelsen har konstitueret sig

Umiddelbart efter generalforsamlingen mødtes den nyvalgte bestyrelse for at konstituere sig.

Frederikssund Erhvervs bestyrelse ser efter konstitueringen således ud:

Hans Peder Mikkelsen, Topsil Globalwafers A/S (formand)
Joakim Rasmussen, RR Bolig (næstformand) (nyvalgt)
Annette Kobberup, CO-RO A/S
Lars Gylden, Koatek A/S
Søren Brøgger, SuperBrugsen (genvalgt)
Thomas Gottlieb, Anlægsgartner Gottlieb A/S (genvalgt)
Stig Bergdahl, Sillebroen (genvalgt)
Cecilie Jacobsen, Restaurant Toldboden (nyvalgt)
Kasper Nielsen Lilja, Lokalbolig (nyvalgt)
Kenneth Jensen, byrådsmedlem, Socialdemokratiet
Kirsten Weiland, byrådsmedlem, Fjordlandslisten

Vi ønsker tillykke til de genvalgte, de nyvalgte samt til formand og næstformand. Vi glæder os til det videre samarbejde!

Omkring 60 medlemsvirksomheder og kommunale aktører deltog i generalforsamlingen.

Tidligere borgmester i Frederikssund Kommune, Ole Find Jensen, blev valgt som dirigent.

Borgmester Tina Tving Stauning fik også ordet og holdt et konstruktivt og inspirerende indlæg.