Vil du styrke din virksomheds produktivitet eller eksport via digitale systemer, automatisering eller e-handel? Nu kan du via smv:digital få tilskud på op til 250.000 kr. til dette.

Tilskuddet dækker dels 25 pct. af din investeringssum i teknologi og IT (max. 200.000 kr.) og dels den tilhørende rådgivning (50.000 kr.).

Puljen åbner for ansøgning den 6. februar 2023 kl. 9.00.

OBS: Du skal være opmærksom på, at dit projekt skal være gennemført og afrapporteret allerede inden 31. maj 2023! Det vil altså sige, at enten skal du arbejde hurtigt, eller også skal du have et projekt liggende klar til implementering.

Hvem er tilskuddet målrettet?

Tilskuddet på op til 250.000 kr. er for dig, der er klar til at investere i digitale systemer, automatisering eller e-handelsløsninger, som kan styrke din virksomheds produktivitet eller eksport.

Tildelingskriterier

For at kunne ansøge puljen skal din virksomhed opfylde disse kriterier:

  • Dansk CVR-nummer
  • 3-249 årsværk i seneste afsluttede regnskabsår
  • Min. 2 mio. kr. i omsætning i seneste afsluttede regnskabsår og omsætning på maksimalt 50 mio. euro og/eller en balance på maksimum 43 mio. euro
  • Projektet skal bidrage til at realisere virksomhedens vækstambitioner
  • Der skal være en ledelsesmæssig forankring
  • Projektet skal have en digital eller teknologisk nyhedsværdi for virksomheden
  • Din virksomhed må ikke have modtaget de minimis-statsstøtte, der overstiger 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., i indeværende og de to foregående regnskabsår i henhold til EU’s regler om de minimis-støtte

Infowebinar

Den 26. januar eller den 2. februar – begge dage kl. 13 – kan du deltage i et infowebinar om ansøgningen til puljen.

Mere info

Hos smv:digital kan du læse mere om puljen og mulighederne for at ansøge: Klik her.