Den seneste tid har budt på flere positive nyheder for fremdriften i EnergiPartnerskab Frederikssund, der er et tværgående energisamarbejde mellem områdets fem mest energitunge virksomheder, Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv samt forsyningsselskaberne E.ON og Vestforbrænding. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Energi- og Varmeplan vedtaget

For det første vedtog byrådet i Frederikssund Kommune den 30. november ‘Strategisk Energi- og Varmeplan 2022’, hvor EnergiPartnerskabets høringssvar var blevet vel modtaget og indarbejdet.

Planen er en vigtig forudsætning for det videre arbejde med at få udbredt fjernvarme i lokalområdet baseret på overskudsvarme fra vores mest energiforbrugende virksomheder.

EU-ansøgning forhåndsgodkendt

For det andet har EU forhåndsgodkendt EnergiPartnerskabets ansøgning om støtte på 60.000 Euro til ekstern rådgivning.

European City Facility-fonden kan tildele kommuner støtte, og Frederikssund Kommune har derfor i samarbejde med Frederikssund Erhverv & Viegand Maagøe været afsender på denne seed-ansøgning, som forhåbentlig vil bane vej for en markant EU-medfinansiering af næste niveau.

Ansøgningen er desuden første skridt mod en fælles ambition om at udvikle vores partnerskabsmodel, inklusive koncept for investering og finansiering af energifælleskaber – og ultimativt et lokalt energikonsortium.

Møde på Toldboden: Fuld fart frem

Aktørerne i EnergiPartnerskab Frederikssund mødtes senest på Restaurant Toldboden den 25. november.

Parterne aftalte, at de fire nedsatte arbejdsgrupper ufortrødent skal fortsætte de planlagte aktiviteter.

Desuden var forsamlingen enige om, at den viden, der bliver akkumuleret i gruppen, skal bringes i spil for hele kommunens erhvervsliv, samt at udrulning af fjernvarme i det nordlige erhvervsområde bør prioriteres.

I den nærmeste fremtid vil arbejdsgrupperne fokusere på:

Energieffektivitet: Udforske muligheder og gennemføre besøg hos hinanden.
Elforsyning: Få en samlet oversigt over behov og udbygningsplaner og indlede dialog med Radius herom.
Fjernvarme: Arbejde med udrulningsplaner med fokus på udnyttelse af overskudsvarme.
Vedvarende energi: Kigge på etablering af solceller, vindmøller og fælles energianlæg.