Siden 2007 har mere end 8.000 kriseramte, danske SMV’er over hele landet fået hjælp gennem rådgivningsordningen Early Warning. Den ordning forlænges nu til og med 2024 på baggrund af en tillægsbevilling på 12 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Early Warning kan hjælpe med at finde svaret på, om kriseramte virksomheder bør fortsætte med at kæmpe eller skal erklære sig konkurs.

Få hjælp

Under Early Warning-ordningen kan Erhvervshusenes trænede og erfarne konsulenter:

  • Screene og rådgive kriseramte virksomheder, der opsøger hjælp.
  • Henvise kriseramte virksomheder til frivillig rådgivning og advokathjælp.
  • Lede det store korps af ca. 130 frivillige erfarne erhvervsfolk, der gratis stiller deres kompetencer til rådighed.

Fleming Frederiksen, der er medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og direktør i Svend Frederiksens Maskinfabrik, udtaler:

“De aktuelle udfordringer med høj inflation og stigende energipriser presser mange virksomheder, og nogle må desværre også dreje nøglen. Det har store personlige konsekvenser, når en virksomhed går konkurs – og samtidig koster det samfundet dyrt. Med Early Warning-ordningen får virksomheder bedre overlevelsesvilkår eller hjælp til at trække stikket i tide. Vi ved, at det på sigt bliver nemmere at starte virksomhed igen, når man har været gennem en effektiv nedlukning med god rådgivning om, hvordan man viderefører de sunde dele af virksomheden”.

> Du kan læse mere om forlængelsen af ordningen her.

> Du kan få mere info om Early Warning på www.earlywarning.dk.